PEX PHARMASEQUENCE – PODSUMOWANIE RYNKU APTECZNEGO ZA GRUDZIEŃ 2022

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w grudniu 2022 wyniosła 367.5 tys. PLN i była o 19.3% wyższa od sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 4 729.7 mln PLN i była wyższa o 19.5% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w grudniu 2022 zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla wszystkich segmentów. Dla produktów refundowanych sprzedaż wzrosła o 8%, dla produktów pełnopłatnych sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 21.4%, a dla produktów w sprzedaży odręcznej sprzedaż wzrosła o 31.9%. Całkowita sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 22.1%. W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż statystycznej apteki zwiększyła się we wszystkich analizowanych segmentach. Leki refundowane zanotowały wzrost o 7.5%, leki pełnopłatne wzrost o 12%, a w segmencie sprzedaży odręcznej sprzedaż była wyższa o 32.3%.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w grudniu była wyższa o 770.7 mln PLN od wartości rynku w porównywalnym analogicznym okresem ubiegłego roku. We wszystkich segmentach został zanotowany wzrost wartości sprzedaży. Segment leków refundowanych wzrósł o 68 mln PLN, segment recept pełnopłatnych wzrósł o 183 mln PLN, a segment sprzedaży odręcznej wzrósł o 511.7 mln PLN. W porównaniu do listopada 2022 sprzedaż całego rynku wzrosła o 757.1 mln PLN. We wszystkich segmentach został zanotowany wzrost wartości sprzedaży. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 85.6 mln PLN, sprzedaż leków pełnopłatnych wzrosła o 121.5 mln PLN, a sprzedaż odręczna zwiększyła się o 550.8 mln PLN.

Średnia cena* produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w grudniu 2022 r. wyniosła 26.3 PLN i spadła o 1% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2021 r. cena wzrosła o 6.9%. W porównaniu do listopada 2022 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych wzrosła o 1.7%, dla leków pełnopłatnych spadła o 0.5%, a w sprzedaży odręcznej wzrosła o 1.2%. W porównaniu do analogicznego okresu w 2021 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych wzrosła o 3.9%, dla leków pełnopłatnych wzrosła o 8.2%, a w sprzedaży odręcznej wzrosła o 10.3%.

Średnia marża apteczna w grudniu 2022 r. wyniosła 25.3% i spadła o 0.4% w porównaniu z analogicznym okresem w 2021 roku, a w porównaniu do listopada 2022 r. średnia marża zwiększyła się o 2%.

Podsumowanie rynku aptecznego za grudzień 2022 – do pobrania (.pdf)

*Obliczona średnia cena odnosi się do produktów skategoryzowanych i uwzględnionych w bazie danych aptecznych PEX PharmaSequence i Kamsoft (Omnibus) – stanowią 97% obrotu aptecznego. Przy obliczeniu ceny transakcje są klasyfikowana na podstawie kategorii odpłatności zarejestrowanej w programie aptecznym podczas sprzedaży produktu.
Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski