Informacja Prezesa Urzędu z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie publikacji Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych

Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Załącznik Nr 1  do obwieszczenia obejmuje produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w ramach procedury narodowej oraz procedur europejskich, których łączna liczba wynosi 10 197 produktów.

Załącznik Nr 2 obejmuje produkty lecznicze dopuszczone do obrotu przez Komisję Europejską w liczbie  3 003 produkty.

Załącznik Nr 3 obejmuje produkty lecznicze posiadające pozwolenie na import równoległy w liczbie 3 087 produktów.

Załącznik Nr 4 obejmuje produkty lecznicze weterynaryjne dopuszczone do obrotu w ramach procedury narodowej oraz procedur europejskich, których łączna liczba wynosi 1 721 produktów.

Załączniki Nr 5  obejmują produkty lecznicze weterynaryjne dopuszczone do obrotu przez Komisję Europejską oraz produkty lecznicze weterynaryjne posiadające pozwolenie na import równoległy, w łącznej liczbie 468 produktów.

Wymienione wyżej załączniki do obwieszczenia są także dostępne na stronie Urzędu https://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/urzędowy-wykaz-produktów-leczniczych.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski