PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za maj 2022

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w maju 2022 wyniosła 275 tys. PLN i była o 4.8% niższa od sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 3583.3 mln PLN i była wyższa o 14.6% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w maju 2022 zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla wszystkich segmentów. Dla produktów refundowanych sprzedaż wzrosła o 7.5%, dla produktów pełnopłatnych sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 25.1%, a dla produktów w sprzedaży odręcznej sprzedaż wzrosła o 19.6%. Całkowita sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 17%. W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż statystycznej apteki spadła dla wszystkich analizowanych segmentów. Leki refundowane zanotowały spadek o 1.9%, leki pełnopłatne spadek o 1.4%, a w segmencie sprzedaży odręcznej sprzedaż była niższa o 8.9%.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w maju była wyższa o 455.9 mln PLN od wartości rynku w porównywalnym analogicznym okresem ubiegłego roku. We wszystkich segmentach został zanotowany wzrost wartości sprzedaży. Segment leków refundowanych wzrósł o 53.7 mln PLN, segment recept pełnopłatnych wzrósł o 178.1 mln PLN, a segment sprzedaży odręcznej wzrósł o 219.5 mln PLN. W porównaniu do kwietnia 2022 sprzedaż całego rynku spadła o 183.3 mln PLN. We wszystkich segmentach został zanotowany spadek wartości sprzedaży. Sprzedaż leków refundowanych spadła o 21.5 mln PLN, sprzedaż leków pełnopłatnych spadła o 14.4 mln PLN, a sprzedaż odręczna spadła o 147.1 mln PLN.

Średnia cena* produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w maju 2022 r. wyniosła 25.5 PLN i wzrosła o 1.3% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2021 r. cena wzrosła o 6.4%. W porównaniu do kwietnia 2022 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych spadła o 0.7%, dla leków pełnopłatnych wzrosła o 1%, a w sprzedaży odręcznej wzrosła o 0.7%. W porównaniu do analogicznego okresu w 2021 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych wzrosła o 2.6%, dla leków pełnopłatnych wzrosła o 8.4%, a w sprzedaży odręcznej wzrosła o 8.9%.

Średnia marża apteczna w maju 2022 r. wyniosła 24.9% i wzrosła o 2% w porównaniu z analogicznym okresem w 2021 roku, a w porównaniu do kwietnia 2022 r. średnia marża zmniejszyła się o 1.1%.

Podsumowanie rynku aptecznego za maj 2022 – do pobrania (format .pdf)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski