PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za czerwiec 2022

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w czerwcu 2022 wyniosła 272.5 tys. PLN i była o 0.9% niższa od sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 3547.7 mln PLN i była wyższa o 9.2% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w czerwcu 2022 zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla wszystkich segmentów. Dla produktów refundowanych sprzedaż wzrosła o 4.3%, dla produktów pełnopłatnych sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 16.1%, a dla produktów w sprzedaży odręcznej sprzedaż wzrosła o 13.9%. Całkowita sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 11.5%. W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż statystycznej apteki zwiększyła się dla jednego analizowanego segmentu. Leki refundowane zanotowały wzrost o 0.5%, leki pełnopłatne spadek o 3.5%, a w segmencie sprzedaży odręcznej sprzedaż była niższa o 0.2%.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w czerwcu była wyższa o 297.5 mln PLN od wartości rynku w porównywalnym analogicznym okresem ubiegłego roku. We wszystkich segmentach został zanotowany wzrost wartości sprzedaży. Segment leków refundowanych wzrósł o 22.6 mln PLN, segment recept pełnopłatnych wzrósł o 112.7 mln PLN, a segment sprzedaży odręcznej wzrósł o 155.8 mln PLN. W porównaniu do maja 2022 sprzedaż całego rynku spadła o 35.6 mln PLN. Dla jednego segmentu został zanotowany wzrost wartości sprzedaży. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 4.2 mln PLN, sprzedaż leków pełnopłatnych spadła o 35 mln PLN, a sprzedaż odręczna spadła o 4.5 mln PLN.

Średnia cena* produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w czerwcu 2022 r. wyniosła 25.7 PLN i wzrosła o 0.6% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2021 r. cena wzrosła o 7.6%. W porównaniu do maja 2022 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych wzrosła o 0.5%, dla leków pełnopłatnych wzrosła o 1.1%, a w sprzedaży odręcznej spadła o 0.2%. W porównaniu do analogicznego okresu w 2021 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych wzrosła o 2.9%, dla leków pełnopłatnych wzrosła o 9.4%, a w sprzedaży odręcznej wzrosła o 9.7%.

Średnia marża apteczna w czerwcu 2022 r. wyniosła 25.3% i wzrosła o 1.2% w porównaniu z analogicznym okresem w 2021 roku, a w porównaniu do maja 2022 r. średnia marża zwiększyła się o 1.7%.

Podsumowanie rynku aptecznego za czerwiec 2022 – do pobrania (format .pdf)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski