Farmaceuci objęci ochroną prawną. Prezydent podpisał ustawę

21  czerwca br. Prezydent Andrzej Duda, podpisał Ustawę z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o zawodzie farmaceuty, która przyznaje farmaceutom i technikom farmaceutycznym ochronę prawną należną funkcjonariuszowi publicznemu. Zgodnie z podpisaną nowelizacją, farmaceuta i technik farmaceutyczny, podczas i w związku z wykonywaniem w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym czynności zawodowych, będą korzystać z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego na zasadach określonych w Kodeksie karnym. Wszelkie formy napaści fizycznej i groźby skierowane pod ich adresem będą zatem ścigane z urzędu.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski