Ochrona prawna dla farmaceutów. Senat za przyjęciem ustawy

9 czerwca br. podczas 44. posiedzenia Senatu RP, senatorowie przyjęli bez poprawek, nowelizację Ustawy prawo farmaceutyczne oraz ustawy o zawodzie, która przyznaje farmaceutom i technikom farmaceutycznym ochronę prawną należną funkcjonariuszowi publicznemu. Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 96 senatorów, 1 był przeciw, żaden nie wstrzymał się od głosu. Zgodnie z założeniami przyjętej przez Senat ustawy, napaści fizyczne lub groźby kierowane pod adresem farmaceutów lub techników farmaceutycznych podczas wykonywania przez nich czynności zawodowych w aptekach i punktach aptecznych, będą ścigane z urzędu i będzie za nie groziła kara. Teraz ustawa trafi do podpisu Prezydenta.

Samorząd zawodu farmaceuty od  lat dostrzegał potrzebę objęcia personelu aptek i punktów aptecznych (farmaceutów i techników farmaceutycznych) ochroną prawną podczas wykonywania czynności zawodowych. W czasie pandemii COVID-19 wdrożenie takiego rozwiązania stało się koniecznością. Nadanie ochrony prawnej na takich samych zasadach jakie są przewidziane dla funkcjonariusza publicznego zdecydowanie zwiększy poczucie bezpieczeństwa i komfort pracy farmaceutów i techników farmaceutycznych.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski