PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za kwiecień 2022

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w kwietniu 2022 wyniosła 289 tys. PLN i była o 7.8% niższa od sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 3766.5 mln PLN i była wyższa o 14.6% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w kwietniu 2022 zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla wszystkich segmentów. Dla produktów refundowanych sprzedaż wzrosła o 4.6%, dla produktów pełnopłatnych sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 23.9%, a dla produktów w sprzedaży odręcznej sprzedaż wzrosła o 23.2%. Całkowita sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 17.2%. W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż statystycznej apteki spadła dla wszystkich analizowanych segmentów. Leki refundowane zanotowały spadek o 10.2%, leki pełnopłatne spadek o 6.7%, a w segmencie sprzedaży odręcznej sprzedaż była niższa o 7%.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w kwietniu była wyższa o 479 mln PLN od wartości rynku w porównywalnym analogicznym okresem ubiegłego roku. We wszystkich segmentach został zanotowany wzrost wartości sprzedaży. Segment leków refundowanych wzrósł o 23.7 mln PLN, segment recept pełnopłatnych wzrósł o 171.4 mln PLN, a segment sprzedaży odręcznej wzrósł o 279.3 mln PLN. W porównaniu do marca 2022 sprzedaż całego rynku spadła o 325 mln PLN. We wszystkich segmentach został zanotowany spadek wartości sprzedaży. Sprzedaż leków refundowanych spadła o 126.7 mln PLN, sprzedaż leków pełnopłatnych spadła o 71.9 mln PLN, a sprzedaż odręczna spadła o 127 mln PLN.

Średnia cena* produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w kwietniu 2022 roku wyniosła 25.2 PLN i wzrosła o 2.2% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2021 r. cena wzrosła o 5.2%. W porównaniu do marca 2022 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych wzrosła o 0.4%, dla leków pełnopłatnych wzrosła o 1.7%, a w sprzedaży odręcznej wzrosła o 3.8%. W porównaniu do analogicznego okresu w 2021 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych wzrosła o 2.4%, dla leków pełnopłatnych wzrosła o 7.2%, a w sprzedaży odręcznej wzrosła o 9%.

Średnia marża apteczna w kwietniu 2022 r. wyniosła 25.1% i wzrosła o 2.5% w porównaniu z analogicznym okresem w 2021 roku, a w porównaniu do marca 2022 r. średnia marża zmniejszyła się o 1%.

Podsumowanie rynku aptecznego za kwiecień 2022 – do pobrania (format .pdf)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski