Bezpłatne kursy języka polskiego jako obcego dla uchodźców obywateli Ukrainy I КУРСИ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Studium Języków Obcych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach programu „Solidarni z Ukrainą” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej otworzyło zapisy na bezpłatne kursy przygotowawcze z języka polskiego jako obcego dla uchodźców obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski nie wcześniej niż 24 lutego 2022 roku i którzy byli studentami ukraińskich uczelni medycznych w roku akademickim 2021/2022. Więcej informacji https://farmaceucidlaukrainy.pl/aktualnosci/

Центр іноземних мов Варшавського медичного університету в рамках програми «Солідарність з Україною» Національного агентства академічних обмінів відкрив набір на безкоштовні підготовчі курси Польської мови як іноземної для біженців громадян України, які прибули до Польщі не раніше ніж 24 лютого 2022 року і були студентами українських медичних вишів у 2021/2022 навчальному році.  https://farmaceucidlaukrainy.pl/aktualnosci/

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski