Produkty lecznicze, dla których zostały wydane (w marcu 2022 r.) decyzje prezesa urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał decyzję w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktom leczniczym, których wykaz znajduje się w dokumencie poniżej. Niniejsze zestawienie przedstawia decyzje wydane w marcu 2022 r.

Do pobrania – Decyzja skróceń w marcu 2022
Do pobrania – Baza skróceń w marcu 2022

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski