Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia dla świadczeniodawców i twórców oprogramowania

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że 7 kwietnia 2022 r. udostępniona zostanie funkcjonalność umożliwiająca wystawienie i realizację zlecenia na wyroby medyczne osobom uprawnionym na mocy ustawy specjalnej.

Identyfikacja pacjenta odbywać się będzie na podstawie numeru PESEL albo innego typu identyfikatora możliwego do wybrania w systemie. W przypadku braku numeru PESEL lub braku pozytywnej odpowiedzi eWUŚ należy:
– potwierdzić prawo do świadczeń na podstawie oświadczenia ze wskazaniem tytułu uprawnienia UA – Osoby, którym przysługują uprawnienia do świadczeń zgodnie z art. 12 pkt 13 ustawy, wprowadzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia
– przyjąć od pacjenta/ przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego, oświadczenie o spełnieniu warunków osoby uprawnionej (według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia).

Więcej informacji na stronie NFZ.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski