Produkty lecznicze, dla których zostały wydane (w styczniu 2022 r.) decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał decyzję w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktom leczniczym, których wykaz znajduje się w dokumencie poniżej. Niniejsze zestawienie przedstawia decyzje wydane w styczniu 2022 r. Do pobrania – Decyzja skróceń w styczniu 2022 Do pobrania – Baza skróceń w styczniu 2022 Podziel się !