Pex PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za styczeń 2022

PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za styczeń 2022

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w styczniu 2022 wyniosła 277.5 tys. PLN i była o 7.8% niższa od sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 3638.9 mln PLN i była wyższa o 26.9% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w styczniu 2022 zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla wszystkich segmentów. Dla produktów refundowanych sprzedaż wzrosła o 21.2%, dla produktów pełnopłatnych sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 36.4%, a dla produktów w sprzedaży odręcznej sprzedaż wzrosła o 32%. Całkowita sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 29.7%. W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż statystycznej apteki spadła dla wszystkich analizowanych segmentów. Leki refundowane zanotowały spadek o 15.2%, leki pełnopłatne spadek o 9.5%, a w segmencie sprzedaży odręcznej sprzedaż była niższa o 2.2%.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w styczniu była wyższa o 772.3 mln PLN od wartości rynku w porównywalnym analogicznym okresem ubiegłego roku. We wszystkich segmentach został zanotowany wzrost wartości sprzedaży. Segment leków refundowanych wzrósł o 158.8 mln PLN, segment recept pełnopłatnych wzrósł o 220.2 mln PLN, a segment sprzedaży odręcznej wzrósł o 388 mln PLN. W porównaniu do grudnia 2021 sprzedaż całego rynku spadła o 320.2 mln PLN. We wszystkich segmentach został zanotowany spadek wartości sprzedaży. Sprzedaż leków refundowanych spadła o 184.9 mln PLN, sprzedaż leków pełnopłatnych spadła o 94.7 mln PLN, a sprzedaż odręczna spadła o 43.7 mln PLN.

Prognoza rynku aptecznego na rok 2022 zakłada, iż wartość sprzedaży na koniec roku wyniesie 41.9 mld PLN i będzie wyższa o 3.2% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2021 roku. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2022 roku wyniesie 9.8 mld PLN, tj. o 1.9% więcej od wartości refundacji za poprzedni rok.

Średnia cena* produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w styczniu 2022 r. wyniosła 24.3 PLN i spadła o 1.3% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2021 r. cena wzrosła o 3.4%. W porównaniu do grudnia 2021 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych spadła o 2.1%, dla leków pełnopłatnych spadła o 0.7%, a w sprzedaży odręcznej wzrosła o 1.2%. W porównaniu do analogicznego okresu w 2021 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych wzrosła o 2.6%, dla leków pełnopłatnych wzrosła o 5.4%, a w sprzedaży odręcznej wzrosła o 8.1%.

Średnia marża apteczna w styczniu 2022 r. wyniosła 25.5% i wzrosła o 5.3% w porównaniu z analogicznym okresem w 2021 roku, a w porównaniu do grudnia 2021 r. średnia marża zwiększyła się o 0.4%.

Podsumowanie rynku aptecznego za styczeń 2022 do pobrania (format.pdf)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski