Pex PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za grudzień 2021

PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za grudzień 2021

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w grudniu 2021 wyniosła 301 tys. PLN i była o 6.7% wyższa od sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 3959.1 mln PLN i była wyższa o 24.6% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w grudniu 2021 zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla wszystkich segmentów. Dla produktów refundowanych sprzedaż wzrosła o 16.2%, dla produktów pełnopłatnych sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 36.2%, a dla produktów w sprzedaży odręcznej sprzedaż wzrosła o 31.1%. Całkowita sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 27.3%. W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż statystycznej apteki zwiększyła się we wszystkich analizowanych segmentach. Leki refundowane zanotowały wzrost o 5.3%, leki pełnopłatne wzrost o 6.1%, a w segmencie sprzedaży odręcznej sprzedaż była wyższa o 8.2%.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w grudniu była wyższa o 781.2 mln PLN od wartości rynku w porównywalnym analogicznym okresem ubiegłego roku. We wszystkich segmentach został zanotowany wzrost wartości sprzedaży. Segment leków refundowanych wzrósł o 144.2 mln PLN, segment recept pełnopłatnych wzrósł o 242.9 mln PLN, a segment sprzedaży odręcznej wzrósł o 388.7 mln PLN. W porównaniu do listopada 2021 sprzedaż całego rynku wzrosła o 240 mln PLN. We wszystkich segmentach został zanotowany wzrost wartości sprzedaży. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 56.7 mln PLN, sprzedaż leków pełnopłatnych wzrosła o 53.7 mln PLN, a sprzedaż odręczna zwiększyła się o 129.3 mln PLN.

Prognoza rynku aptecznego na rok 2021 zakłada, iż wartość sprzedaży na koniec roku wyniesie 40.6 mld PLN i będzie wyższa o 7.6% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2020 roku. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2021 roku wyniesie 9.6 mld PLN, tj. o 2.6% więcej od wartości refundacji za poprzedni rok.

Średnia cena* produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w grudniu 2021 r. wyniosła 24.6 PLN i wzrosła o 1.1% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2020 r. cena wzrosła o 5.7%. W porównaniu do listopada 2021 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych wzrosła o 1.3%, dla leków pełnopłatnych wzrosła o 0.6%, a w sprzedaży odręcznej wzrosła o 1.6%. W porównaniu do analogicznego okresu w 2020 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych wzrosła o 2.9%, dla leków pełnopłatnych wzrosła o 7%, a w sprzedaży odręcznej wzrosła o 9.1%.

Średnia marża apteczna w grudniu 2021 r. wyniosła 25.4% i wzrosła o 3.7% w porównaniu z analogicznym okresem w 2020 roku, a w porównaniu do listopada 2021 r. średnia marża zwiększyła się o 0.2%.

PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za grudzień 2021

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w grudniu 2021 wyniosła 301 tys. PLN i była o 6.7% wyższa od sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 3959.1 mln PLN i była wyższa o 24.6% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w grudniu 2021 zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla wszystkich segmentów. Dla produktów refundowanych sprzedaż wzrosła o 16.2%, dla produktów pełnopłatnych sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 36.2%, a dla produktów w sprzedaży odręcznej sprzedaż wzrosła o 31.1%. Całkowita sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 27.3%. W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż statystycznej apteki zwiększyła się we wszystkich analizowanych segmentach. Leki refundowane zanotowały wzrost o 5.3%, leki pełnopłatne wzrost o 6.1%, a w segmencie sprzedaży odręcznej sprzedaż była wyższa o 8.2%.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w grudniu była wyższa o 781.2 mln PLN od wartości rynku w porównywalnym analogicznym okresem ubiegłego roku. We wszystkich segmentach został zanotowany wzrost wartości sprzedaży. Segment leków refundowanych wzrósł o 144.2 mln PLN, segment recept pełnopłatnych wzrósł o 242.9 mln PLN, a segment sprzedaży odręcznej wzrósł o 388.7 mln PLN. W porównaniu do listopada 2021 sprzedaż całego rynku wzrosła o 240 mln PLN. We wszystkich segmentach został zanotowany wzrost wartości sprzedaży. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 56.7 mln PLN, sprzedaż leków pełnopłatnych wzrosła o 53.7 mln PLN, a sprzedaż odręczna zwiększyła się o 129.3 mln PLN.

Prognoza rynku aptecznego na rok 2021 zakłada, iż wartość sprzedaży na koniec roku wyniesie 40.6 mld PLN i będzie wyższa o 7.6% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2020 roku. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2021 roku wyniesie 9.6 mld PLN, tj. o 2.6% więcej od wartości refundacji za poprzedni rok.

Średnia cena* produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w grudniu 2021 r. wyniosła 24.6 PLN i wzrosła o 1.1% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2020 r. cena wzrosła o 5.7%. W porównaniu do listopada 2021 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych wzrosła o 1.3%, dla leków pełnopłatnych wzrosła o 0.6%, a w sprzedaży odręcznej wzrosła o 1.6%. W porównaniu do analogicznego okresu w 2020 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych wzrosła o 2.9%, dla leków pełnopłatnych wzrosła o 7%, a w sprzedaży odręcznej wzrosła o 9.1%.

Średnia marża apteczna w grudniu 2021 r. wyniosła 25.4% i wzrosła o 3.7% w porównaniu z analogicznym okresem w 2020 roku, a w porównaniu do listopada 2021 r. średnia marża zwiększyła się o 0.2%.

Podsumowanie rynku aptecznego za grudzień 2021 – do pobrania (format .pdf)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski