Produkty lecznicze, dla których zostały wydane (w październiku 2021 r.) decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał decyzję w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktom leczniczym, których wykaz znajduje się w dokumencie poniżej. Niniejsze zestawienie przedstawia decyzje wydane w październiku 2021 r.

Do pobrania – Decyzja skróceń w październiku 2021
Do pobrania – Baza skróceń we październiku 2021

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski