Pex PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za listopad 2021

PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za listopad 2021

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w listopadzie 2021 wyniosła 282 tys. PLN i była o 0.7% niższa od sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 3719 mln PLN i była wyższa o 17.9% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w listopadzie 2021 zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla wszystkich segmentów. Dla produktów refundowanych sprzedaż wzrosła o 14.9%, dla produktów pełnopłatnych sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 30.9%, a dla produktów w sprzedaży odręcznej sprzedaż wzrosła o 19.4%. Całkowita sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 20.5%. W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż statystycznej apteki zwiększyła się dla jednego analizowanego segmentu. Leki refundowane zanotowały spadek o 1.1%, leki pełnopłatne spadek o 1.5%, a w segmencie sprzedaży odręcznej sprzedaż była wyższa o 0.1%.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w listopadzie była wyższa o 564 mln PLN od wartości rynku w porównywalnym analogicznym okresem ubiegłego roku. We wszystkich segmentach został zanotowany wzrost wartości sprzedaży. Segment leków refundowanych wzrósł o 125.3 mln PLN, segment recept pełnopłatnych wzrósł o 201.1 mln PLN, a segment sprzedaży odręcznej wzrósł o 234.4 mln PLN. W porównaniu do października 2021 sprzedaż całego rynku spadła o 34 mln PLN. We wszystkich segmentach został zanotowany spadek wartości sprzedaży. Sprzedaż leków refundowanych spadła o 14.6 mln PLN, sprzedaż leków pełnopłatnych spadła o 15.7 mln PLN, a sprzedaż odręczna spadła o 1.9 mln PLN.

Prognoza rynku aptecznego na rok 2021 zakłada, iż wartość sprzedaży na koniec roku wyniesie 40.3 mld PLN i będzie wyższa o 6.9% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2020 roku. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2021 roku wyniesie 9.6 mld PLN, tj. o 2.7% więcej od wartości refundacji za poprzedni rok.

Średnia cena* produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w listopadzie 2021 r. wyniosła 24.4 PLN i wzrosła o 0.2% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2020 r. cena wzrosła o 6.3%. W porównaniu do października 2021 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych spadła o 0.5%, dla leków pełnopłatnych wzrosła o 0.7%, a w sprzedaży odręcznej wzrosła o 0.8%. W porównaniu do analogicznego okresu w 2020 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych wzrosła o 3.3%, dla leków pełnopłatnych wzrosła o 6.5%, a w sprzedaży odręcznej wzrosła o 8.7%.

Średnia marża apteczna w listopadzie 2021 r. wyniosła 25.4% i wzrosła o 1.6% w porównaniu z analogicznym okresem w 2020 roku, a w porównaniu do października 2021 r. średnia marża zwiększyła się o 1.4%.

Podsumowanie rynku aptecznego za listopad 2021 – do pobrania (format .pdf)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski