Przedłużona rejestracja na kurs teoretyczny uprawniający do przeprowadzania szczepień przeciw COVID-19 dla farmaceutów – nieprzekraczalny termin na rejestrację w roku 2021 – do 01.12.2021 r.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA NA KURS TEORETYCZNY UPRAWNIAJĄCY DO PRZEPROWADZANIA SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID – 19 DLA FARMACEUTÓW.

  • Część teoretyczna –  kurs teoretyczny trwać będzie do 6 grudnia 2021 r. Zgłoszenie deklaracji uczestnictwa poprzez wypełnienie danych (imię, nazwisko, numer PWZ, adres e-mail) w poniższym formularzu zgłoszeniowym:

https://www.nia.org.pl/formularz-zgloszeniowy-na-kurs-teoretyczny-uprawniajacy-do-przeprowadzania-szczepien-przeciwko-covid-19-dla-farmaceutow/

  • Termin szkolenia Rejestracja została zakończona. Dane zarejestrowanych osób zostały przekazane do CMKP. Link do logowania przesłany będzie bezpośrednio przez CMKP – prosimy o monitorowanie skrzynek mailowych.   
  • Część praktyczna – po ukończeniu części teoretycznej kursu należy zarejestrować się na część praktyczną i odbyć szkolenie według harmonogramów ustalonych przez poszczególne uczelnie, jednak nie później niż do 10 grudnia 2021.

Uprzejmie przypominamy, że szkolenie z wykonywania szczepień ochronnych przeciw COVID-19 składa  się z części teoretycznej i praktycznej. W związku z tym, przystąpienie do części teoretycznej zobowiązuje do ukończenia również części praktycznej.

Uwaga! 

Informacja dla osób, które we wcześniejszych terminach ukończyły szkolenie teoretyczne z wykonywania szczepień, a nie przystąpiły do części praktycznej.

Informujemy, że w najbliższych szkoleniach praktycznych będą mogły również uczestniczyć osoby, które mają ukończoną część teoretyczną z wykonywania szczepień, a dotychczas nie ukończyły części praktycznej.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski