Pex PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za październik 2021

PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za październik 2021

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w październiku 2021 wyniosła 284 tys. PLN i była o 2% wyższa od sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 3753.1 mln PLN i była wyższa o 4.4% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w październiku 2021 zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla wszystkich segmentów. Dla produktów refundowanych sprzedaż wzrosła o 4.1%, dla produktów pełnopłatnych sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 20.2%, a dla produktów w sprzedaży odręcznej sprzedaż wzrosła o 2%. Całkowita sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 6.8%. W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż statystycznej apteki zwiększyła się we wszystkich analizowanych segmentach. Leki refundowane zanotowały wzrost o 2.1%, leki pełnopłatne wzrost o 4.2%, a w segmencie sprzedaży odręcznej sprzedaż była wyższa o 0.5%.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w październiku była wyższa o 156.7 mln PLN od wartości rynku w porównywalnym analogicznym okresem ubiegłego roku. Dla dwóch segmentów został zanotowany wzrost wartości sprzedaży. Segment leków refundowanych wzrósł o 19.5 mln PLN, segment recept pełnopłatnych wzrósł o 139 mln PLN, a segment sprzedaży odręcznej spadł o 5 mln PLN. W porównaniu do września 2021 sprzedaż całego rynku wzrosła o 64 mln PLN. We wszystkich segmentach został zanotowany wzrost wartości sprzedaży. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 21.6 mln PLN, sprzedaż leków pełnopłatnych wzrosła o 35.5 mln PLN, a sprzedaż odręczna zwiększyła się o 4.2 mln PLN.

Prognoza rynku aptecznego na rok 2021 zakłada, iż wartość sprzedaży na koniec roku wyniesie 39.9 mld PLN i będzie wyższa o 5.8% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2020 roku. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2021 roku wyniesie 9.6 mld PLN, tj. o 2.1% więcej od wartości refundacji za poprzedni rok.

Średnia cena* produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w październiku 2021 r. wyniosła 24.3 PLN i wzrosła o 1.2% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2020 r. cena wzrosła o 7.1%. W porównaniu do września 2021 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych wzrosła o 0.5%, dla leków pełnopłatnych wzrosła o 0.6%, a w sprzedaży odręcznej wzrosła o 1.2%. W porównaniu do analogicznego okresu w 2020 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych wzrosła o 4.1%, dla leków pełnopłatnych wzrosła o 5.7%, a w sprzedaży odręcznej wzrosła o 8.3%.

Średnia marża apteczna w październiku 2021 r. wyniosła 25% i spadła o 0.1% w porównaniu z analogicznym okresem w 2020 roku, a w porównaniu do września 2021 r. średnia marża zmniejszyła się o 4.8%.

Podsumowanie rynku aptecznego za październik 2021 – do pobrania (format .pdf)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski