COVID-19: już ponad 240 tys. pacjentów zaszczepionych przez farmaceutów!

Od momentu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia br. w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19, rozszerzającego krąg pracowników medycznych uprawnionych do kwalifikacji i wykonywania szczepień przeciw COVID-19,  farmaceuci zaszczepili  już ponad 240 tys. pacjentów. Na terenie całego kraju, szczepienia realizowane są przez farmaceutów, którzy odbyli 2-częściowe (praktyczne i teoretyczne) szkolenia w tym zakresie. Za koordynację  procesu szkoleń odpowiada Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP). Aktualnie szkolenia uprawniające do wykonywania szczepień przeciw COVID-19 przeszło już ok. 9 tys. farmaceutów, natomiast ponad 7 tys. osób może przeprowadzać kwalifikację. W odpowiedzi na wysokie zainteresowanie kursami, CMKP we współpracy z jednostkami szkolącymi w dalszym ciągu prowadzi nowe nabory dla personelu medycznego.

Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach

W czerwcu br. do akcji szczepień dołączyły również apteki, wspierając przy tym Narodowy Program Szczepień. Do tej pory z możliwości zaszczepienia w aptekach skorzystało już blisko 110 tys. osób. Aktualnie na terenie całego kraju istnieje ponad 900 Aptecznych Punktów Szczepień. Ich liczba stale rośnie, a pacjenci doceniają możliwość skorzystania z usługi w placówce zlokalizowanej blisko ich miejsca zamieszkania.

Szczepienia przeciwko grypie w aptekach?

Trwające prace legislacyjne dają  farmaceutom zielone światło dla możliwości wykonywania również innego rodzaju szczepień. Podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia Sejmu, posłowie niemal jednogłośnie przegłosowali poprawkę rozszerzającą krąg zawodów medycznych uprawnionych do wykonywania szczepień przeciwko grypie. Teraz regulacja będzie procedowana przez senatorów.

Bardzo dziękuję posłom za to, że niemal jednogłośne opowiedzieli się za możliwością wykonywania szczepień przeciwko grypie przez farmaceutów. Jak wskazują dane dotyczące osób przeszkolonych w zakresie wykonywania szczepień przeciw COVID-19, jak i zaszczepionych przez farmaceutów pacjentów, nasza grupa zawodowa chce poszerzać swoje kompetencje, biorąc aktywny udział w budowaniu zbiorowej odporności populacyjnej. Umożliwienie szczepień przeciwko grypie jest kolejnym krokiem w tym kierunku – wskazuje Prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski