Sejmowa Komisja Zdrowia za wykonywaniem szczepień przeciwko grypie przez farmaceutów

29 września br. podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia, posłowie przegłosowali poprawkę rozszerzającą katalog zawodów medycznych uprawnionych do wykonywania szczepień przeciwko grypie.  Do katalogu zostali włączeni także farmaceuci.

Poprawkę do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy – Prawo farmaceutyczne (druk sejmowy nr 1568), zgłosiła posłanka Józefa Szczurek-Żelazko.

Zgodnie z przestawioną poprawką:

  1. obowiązkowe szczepienia ochronne przeprowadzają lekarze lub felczerzy, pielęgniarki, położne, higienistki szkolne i ratownicy medyczni, posiadający kwalifikacje, określone na podstawie ust. 10 pkt 3.
  2. Wykonanie zalecanego szczepienia ochronnego jest poprzedzone badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania tego szczepienia, które przeprowadza lekarz , a które w przypadku badania kwalifikacyjnego osoby dorosłej przed szczepieniem przeciw grypie może przeprowadzić również felczer, pielęgniarka oraz farmaceuta.
  3. Wykonanie u osoby dorosłej szczepienia przeciw grypie może przeprowadzić także farmaceuta, posiadający kwalifikacje, określone na podstawie art. 17 ust. 10 pkt 3.

Ta poprawka wypływa wprost ze środowisk, które są zainteresowane wykonywaniem tego świadczenia. Przypomnę, że szczepienie jest również świadczeniem zdrowotnym finansowanym ze środków publicznych (…). Takie rozwiązanie poprawi dostępność do szczepień i może wpłynąć na zmianę postaw jeśli chodzi o szczepienia nieobowiązkowe– argumentowała posłanka Szczurek-Żelazko.

Za przyjęciem poprawki opowiedziała się również strona rządowa.

Jesteśmy za tą poprawką, ponieważ zwiększa ona możliwości szczepień przeciwko grypie dla tych zawodów medycznych, które są już uprawnione do wykonywania szczepień w covidzie i do kwalifikacji- wskazał Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Za przyjęciem poprawki opowiedziało się 18 posłów, 2 było przeciw, wstrzymało się 5.

Link do transmisji: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp#92172A45F96A6468C1258759003B8B23

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski