Powołanie Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Prezesi i Przewodniczący samorządów zawodów zaufania publicznego podpisali 27 września 2021 r. dokument powołujący Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Porozumienie ma być płaszczyzną zapewniającą współdziałanie samorządów zawodowych wobec podmiotów władzy publicznej, opinii społecznej w sprawach istotnych dla obywateli, samorządów zawodowych i ich członków.

Dokument podpisali przedstawiciele szesnastu zawodów zaufania publicznego. W imieniu Naczelnej Rady Aptekarskiej porozumienie podpisała prezes Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

Porozumienie jest kadencyjne i odbywa się na zasadzie rotacji – Prezydencji – trwającej 12 miesięcy, przy czym przyjmuje się, że początek Prezydencji rozpoczyna się 1 października. Prezydencję w pierwszej kadencji sprawuje Naczelna Rada Adwokacka. Przewodzić jej będzie adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, zaś sekretarzem Porozumienia będzie adw. Magdalena Koczur-Miedziejko.

Źródło: NRA

Zdjęcia: NIA

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski