PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za sierpień 2021

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w sierpniu 2021 wyniosła 239 tys. PLN i była o 3% niższa od sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 3167.5 mln PLN i była wyższa o 12% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w sierpniu 2021 zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla wszystkich segmentów. Dla produktów refundowanych sprzedaż wzrosła o 13.4%, dla produktów pełnopłatnych sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 26.4%, a dla produktów w sprzedaży odręcznej sprzedaż wzrosła o 9.4%. Całkowita sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 14.6%. W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż statystycznej apteki zwiększyła się dla jednego analizowanego segmentu. Leki refundowane zanotowały spadek o 6.1%, leki pełnopłatne spadek o 4.5%, a w segmencie sprzedaży odręcznej sprzedaż była wyższa o 0.4%.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego Wartość sprzedaży rynku aptecznego w sierpniu była wyższa o 339.4 mln PLN od wartości rynku w porównywalnym analogicznym okresem ubiegłego roku. We wszystkich segmentach został zanotowany wzrost wartości sprzedaży. Segment leków refundowanych wzrósł o 97.3 mln PLN, segment recept pełnopłatnych wzrósł o 152.2 mln PLN, a segment sprzedaży odręcznej wzrósł o 86.3 mln PLN. W porównaniu do lipca 2021 sprzedaż całego rynku spadła o 106.1 mln PLN. Dla jednego segmentu został zanotowany wzrost wartości sprzedaży. Sprzedaż leków refundowanych spadła o 66.8 mln PLN, sprzedaż leków pełnopłatnych spadła o 39.1 mln PLN, a sprzedaż odręczna zwiększyła się o 2.1 mln PLN.

Prognoza rynku aptecznego na rok 2021 zakłada, iż wartość sprzedaży na koniec roku wyniesie 39.4 mld PLN i będzie wyższa o 4.4% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2020 roku. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2021 roku wyniesie 9.5 mld PLN, tj. o 1.8% więcej od wartości refundacji za poprzedni rok.

Średnia cena* produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w sierpniu 2021 r. wyniosła 24 PLN i wzrosła o 0.2% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2020 r. cena wzrosła o 5.9%. W porównaniu do lipca 2021 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych spadła o 0.4%, dla leków pełnopłatnych wzrosła o 0.7%, a w sprzedaży odręcznej wzrosła o 1.2%. W porównaniu do analogicznego okresu w 2020 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych wzrosła o 2.3%, dla leków pełnopłatnych wzrosła o 6.7%, a w sprzedaży odręcznej wzrosła o 7.7%.

Średnia marża apteczna w sierpniu 2021 r. wyniosła 25.1% i spadła o 0.5% w porównaniu z analogicznym okresem w 2020 roku, a w porównaniu do lipca 2021 r. średnia marża zwiększyła się o 2.6%.

*Obliczona średnia cena odnosi się do produktów skategoryzowanych i uwzględnionych w bazie danych aptecznych PEX PharmaSequence i Kamsoft (Omnibus) – stanowią 97% obrotu aptecznego. Przy obliczeniu ceny transakcje są klasyfikowana na podstawie kategorii odpłatności zarejestrowanej w programie aptecznym podczas sprzedaży produktu.

Opracowała: Elżbieta Brzeźny

Podsumowanie rynku aptecznego za sierpień 2021 – do pobrania (format .pdf)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski