Inicjatywa Polskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Szpitalnych i Klinicznych nie rozwiązuje problemów farmaceutów szpitalnych

Naczelna Izba Aptekarska popiera wszelkie konstruktywne działania zmierzające do poprawy sytuacji w polskim systemie ochrony zdrowia, w tym postulaty płacowe zawodów medycznych. NRA stoi na stanowisku, że wszystkie zawody medyczne powinny być godnie wynagradzane za swoją ciężką pracę na rzecz Pacjentów.

Jednocześnie Naczelna Izba Aptekarska nie popiera inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Szpitalnych i Klinicznych dotyczącej dołączenia do Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia.

Przypominamy, że Naczelna Rada Aptekarska jest jedynym ustawowym organem posiadającym legitymację ustawową do reprezentowania interesów farmaceutów. W swoim stanowisku z 3 września br. NRA wyraźnie podkreśliła, iż jest zwolennikiem prowadzenia dialogu z Ministrem Zdrowia, którego celem  jest opracowanie systemowych rozwiązań korzystnych dla farmaceutów pracujących w podmiotach leczniczych.

Pragniemy podkreślić, że postulaty kierowane do Ministra Zdrowia przez  Polskie Stowarzyszenie Farmaceutów Szpitalnych i Klinicznych są kopią postulatów przedstawionych Ministrowi Zdrowia przez NRA – zarówno w ramach uczestnictwa w pracach Komisji Trójstronnej, jak i bezpośrednio podczas rozmów z Panem Ministrem Adamem Niedzielskim.

Postulaty przedstawione Ministrowi Zdrowia przez NRA:

 1. Urealnienie poziomu minimalnego wynagrodzenia farmaceutów i innych pracowników ochrony zdrowia do poziomu pozwalającego na budowanie w szpitalach odpowiednio wyspecjalizowanej, stałej kadry oraz zatrudnianie nowych pracowników o wysokim poziomie umiejętności zawodowych.
 2. Umożliwienie pacjentom rzeczywistego dostępu do pełnego zakresu usług farmaceutycznych w podmiotach leczniczych, których efektem będzie zwiększenie jakości i bezpieczeństwa prowadzonej farmakoterapii oraz przeniesienie apteki szpitalnej ze strony kosztowej na stronę przychodową podmiotów leczniczych – dzięki:
  1. wprowadzeniu taxa laborum na leki jałowe sporządzane w aptekach szpitalnych
  2. wprowadzeniu możliwości rozliczania z NFZ nadmiarów leków finansowanych w sposób bezpośredni (chemioterapia, programy lekowe)
  3. uruchomieniu usług farmacji klinicznej, których część – jako świadczenie zdrowotne – stałaby się świadczeniem gwarantowanym i byłaby finansowana w sposób bezpośredni z NFZ, m.in. koncyliacja lekowa, przegląd lekowy
  4. włączeniu farmaceutów w proces opieki nad pacjentem, np. w obszarze onkologii klinicznej – umożliwienie farmaceutom nabycia kompetencji asystenta onkologa klinicznego, który uprawniony byłby do kontynuowania zlecenia lekarskiego w zakresie stosowania leków przeciwnowotworowych i w programach lekowych.
 1. Rzeczywiste egzekwowanie ustawowego wymogu spełnienia minimalnych norm zatrudnienia farmaceutów szpitalnych w podmiotach leczniczych.
 2. Wprowadzenie systemowego mechanizmu finansowania procesu podnoszenia kwalifikacji zawodowych farmaceutów – analogicznie do rozwiązań funkcjonujących dla zawodu lekarza.
 3. Uruchomienie celowanych na apteki szpitalne programów wsparcia finansowego dla podmiotów leczniczych i zmiany legislacyjne – w celu dostosowania pomieszczeń i wyposażenia aptek szpitalnych do standardów europejskich.

Postulaty te od wielu lat były formułowane i przedstawiane w ramach prowadzonego dialogu społecznego. W chwili obecnej NRA podtrzymuje stanowisko o konieczności konstruktywnych działań zmierzających do uwzględnienia postulatów samorządu zawodu farmaceuty w zakresie farmacji szpitalnej.

Decyzja o dołączeniu do protestu przez Polskie Stowarzyszenie Farmaceutów Szpitalnych i Klinicznych wprowadza niepotrzebne zamieszanie, dwugłos i szum informacyjny. Jednocześnie utrudnia prowadzenie dalszych rozmów przedstawicieli Naczelnej Rady Aptekarskiej z Ministrem Zdrowia.

Działania podjęte przez Polskie Stowarzyszenie Farmaceutów Szpitalnych i Klinicznych:

 • nakierowane są głównie na zapewnienie jej władzom chwilowego rozgłosu i zainteresowania ze strony opinii publicznej – zainteresowania, którego do tej pory brakowało, z uwagi na nieliczne i praktycznie nienagłaśniane inicjatywy;
 • nie rozwiążą prawdziwych problemów farmaceutów szpitalnych, które nie powinny być rozwiązywane na ulicy, lecz przy negocjacyjnym stole, w atmosferze dialogu, partnerstwa i wzajemnego poszanowania stron.

Naczelna Rada Aptekarska apeluje do Polskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Szpitalnych i Klinicznych o niezwłoczne wycofanie się z akcji protestacyjnej, co umożliwi przedstawicielom NRA kontynuację podjętego już dialogu z Ministerstwem Zdrowia, w celu wypracowania modelowych rozwiązań dla  farmaceutów zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Podziel się !
 • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski