PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za lipiec 2021

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w lipcu 2021 wyniosła 246.5 tys. PLN i była o 0.8% wyższa od sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 3273.5 mln PLN i była wyższa o 11% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w lipcu 2021 zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla wszystkich segmentów. Dla produktów refundowanych sprzedaż wzrosła o 7.3%, dla produktów pełnopłatnych sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 24.5%, a dla produktów w sprzedaży odręcznej sprzedaż wzrosła o 12.7%. Całkowita sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 13.6%. W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż statystycznej apteki zwiększyła się we wszystkich analizowanych segmentach. Leki refundowane zanotowały wzrost o 0.5%, leki pełnopłatne wzrost o 1.9%, a w segmencie sprzedaży odręcznej sprzedaż była wyższa o 0.2%.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w lipcu była wyższa o 323.2 mln PLN od wartości rynku w porównywalnym analogicznym okresem ubiegłego roku. We wszystkich segmentach został zanotowany wzrost wartości sprzedaży. Segment leków refundowanych wzrósł o 49.1 mln PLN, segment recept pełnopłatnych wzrósł o 148.7 mln PLN, a segment sprzedaży odręcznej wzrósł o 122.8 mln PLN. W porównaniu do czerwca 2021 sprzedaż całego rynku wzrosła o 23.4 mln PLN. We wszystkich segmentach został zanotowany wzrost wartości sprzedaży. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 4.7 mln PLN, sprzedaż leków pełnopłatnych wzrosła o 14.7 mln PLN, a sprzedaż odręczna zwiększyła się o 1.1 mln PLN.

Prognoza rynku aptecznego na rok 2021 zakłada, iż wartość sprzedaży na koniec roku wyniesie 39.3 mld PLN i będzie wyższa o 4.2% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2020 roku. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2021 roku wyniesie 9.5 mld PLN, tj. o 1.7% więcej od wartości refundacji za poprzedni rok.

Średnia cena* produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w lipcu 2021 r. wyniosła 24 PLN i wzrosła o 0.5% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2020 r. cena wzrosła o 5.3%. W porównaniu do czerwca 2021 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych wzrosła o 0.3%, dla leków pełnopłatnych wzrosła o 1%, a w sprzedaży odręcznej wzrosła o 0.3%. W porównaniu do analogicznego okresu w 2020 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych wzrosła o 2.3%, dla leków pełnopłatnych wzrosła o 7.3%, a w sprzedaży odręcznej wzrosła o 7.1%.

Średnia marża apteczna w lipcu 2021 r. wyniosła 24.5% i wzrosła o 0.5% w porównaniu z analogicznym okresem w 2020 roku, a w porównaniu do czerwca 2021 r. średnia marża zmniejszyła się o 2%.

*Obliczona średnia cena odnosi się do produktów skategoryzowanych i uwzględnionych w bazie danych aptecznych PEX PharmaSequence i Kamsoft (Omnibus) – stanowią 97% obrotu aptecznego. Przy obliczeniu ceny transakcje są klasyfikowana na podstawie kategorii odpłatności zarejestrowanej w programie aptecznym podczas sprzedaży produktu.

Opracowała: Elżbieta Brzeźny

Podsumowanie rynku aptecznego za lipiec 2021 – do pobrania (format .pdf)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski