Zmiana kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktu leczniczego Gastrolit

Prezes URPL 12 kwietnia 2021 roku wydał decyzję nr UR/ZD/1145/21 dla produktu leczniczego Gastrolit, (Produkt złożony), proszek
do sporządzania roztworu, która dotyczy zmiany kategorii dostępności z Rp na OTC, nr pozwolenia: R/0123. Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Decyzja Prezesa Urzędu w sprawie niniejszej zmiany kategorii dostępności weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2021 roku.

Decyzja i ulotka informacyjna dostępne są poniżej:
Decyzja zmiana kategorii dostępności z Rp na OTC
Ulotka produktu leczniczego Gastrolit

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski