Naczelna Izba Aptekarska i Polska Federacja Szpitali inicjują współpracę

Naczelna Izba Aptekarska (NIA) i Polska Federacja Szpitali (PFSz) podpisały porozumienie, którego celem jest podjęcie merytorycznej współpracy w obszarze ochrony zdrowia. Wspólne działania obu organizacji, mają skupić się przede wszystkim na rozwoju farmacji szpitalnej i prowadzeniu aktywności, które bezpośrednio wpłyną na kształt rynku. List intencyjny został podpisany przez Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbietę Piotrowską Rutkowską oraz Prezesa Polskiej Federacji Szpitali Jarosława Fedorowskiego.

Rozwój farmacji szpitalnej, wspólne standardy i współpraca na linii farmaceuta-lekarz

Jednym z priorytetowych założeń współpracy jest dążenie obu organizacji do wypracowania propozycji zmian, które w dłuższej perspektywie czasowej, staną się podstawą dla rozwoju polskiej farmacji szpitalnej i umocnienia roli farmaceuty szpitalnego i klinicznego w systemie ochrony zdrowia. Fundamentem dla realizacji tego założenia będą najlepsze światowe wzorce, które zostaną dostosowane do ogólnopolskich i regionalnych uwarunkowań. Jednym z kroków w tym kierunku, będzie wypracowanie standardów certyfikujących jednostki dążące do rozwoju aptek szpitalnych, które poza funkcją magazynu dla produktów leczniczych, powinny świadczyć usługi farmaceutyczne wykorzystując potencjał zawodowy pracujących w nich farmaceutów.

Zgodnie z podpisanym listem intencyjnym, organizacje mają wspierać się także w zakresie przekazywania decydentom, dyrektorom i menedżerom polskich szpitali, rzetelnych informacji dotyczących znaczącego wpływu farmaceutów szpitalnych i klinicznych na utrzymanie efektywności ekonomicznej placówek w Europie i na świecie. Przykłady z wielu europejskich krajów oraz zza oceanu jasno wskazują, że farmaceuta szpitalny i kliniczny to podstawowy filar sprawnie działającej jednostki, a jego praca przynosi wymierne korzyści dla systemu ochrony zdrowia.

Kolejnym ważnym celem, do którego dążyć będą Naczelna Izba Aptekarska i Polska Federacja Szpitali, będzie podjęcie działań zacieśniających współpracę na linii farmaceuta-lekarz w szpitalu, która jest podstawą budowania relacji w zespołach terapeutycznych, bezpośrednio wpływając również na efektywność farmakoterapii pacjentów.

Pozostałe aktywności

Oprócz działań ściśle związanych z rozwojem farmacji szpitalnej i klinicznej, obie organizacje podejmą również inne, wspólne aktywności. Jednym z nich jest propagowanie zainicjowanej przez PFSz akcji szczepień „Vaccinate Poland”, której głównym celem jest zaszczepienie przeciw COVID-19 jak największej liczby pacjentów. Wzmożenie działań propagujących szczepienia populacyjne jest aktualnie szczególnie istotne, głównie ze względu na przewidywane w Polsce kolejne fale zachorowań. Innymi propagowanymi kampaniami, których organizatorem jest PFSz, będą: akcja „Rabat dla Medyka” oraz „Nie bój się Szpitala”. Podczas roku współpracy, organizacje poprowadzą także dostosowane do bieżących potrzeb działania edukacyjne.

Podpisanie porozumienia to ważny krok w budowaniu partnerskiej relacji środowiska zawodowego farmaceutów i lekarzy, która jest fundamentem sprawnej i efektywnie prowadzonej opieki nad pacjentem hospitalizowanym. Decydenci, dyrektorzy i menedżerowie szpitali powinni dostrzec, że polscy farmaceuci szpitalni, którzy odpowiadają za nadzór nad produktami leczniczymi o wartości blisko 6,5 mld zł, mają wiedzę i potencjał zawodowy, który obecnie jest marginalizowany. Jedną z szans dla polskiego szpitalnictwa jest inwestycja w grupę zawodową, która – prowadząc działania z zakresu opieki farmaceutycznej, śladem europejskich i światowych wzorców – będzie stanowić integralną część zespołów medycznych i wspólnie z lekarzami zapewni pacjentom racjonalną i efektywną farmakoterapię. Podpisany list intencyjny jest kluczowy w propagowaniu tego rodzaju aktywności– podkreśla Prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

Bardzo się cieszę, iż wspólnie z Naczelną Radą Aptekarską pod przewodnictwem Pani Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej będziemy popularyzować idee koordynowanej ochrony zdrowia i współpracy w zakresie kompleksowej opieki nad pacjentem. W wielu krajach rozwiniętych farmaceuta jest częścią zespołu klinicznego, co znacznie przyczynia się do zwiększenia jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. Stoimy przed ogromnymi wyzwaniami organizacyjnymi związanymi z wejściem w życie nowych regulacji, m.in. dotyczących norm zatrudnienia farmaceutów w szpitalach. Dla Dyrektorów i menedżerów placówek nie będzie to proste zadanie ale wierzymy ze wspólnie z NIA uda nam się wypracować mechanizmy sprawnej współpracy, gdyż jako PFSz chcielibyśmy zwiększenia roli farmaceuty w procesie terapeutycznym pacjenta z wykorzystaniem najlepszych możliwych praktyk – wskazuje prof. Jarosław J. Fedorowski, Prezes PFSz.

 

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski