PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za czerwiec 2021

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w czerwcu 2021 wyniosła 244.5 tys. PLN i była o 4% wyższa od sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 3250.1 mln PLN i była wyższa o 22.3% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w czerwcu 2021 zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla wszystkich segmentów. Dla produktów refundowanych sprzedaż wzrosła o 15%, dla produktów pełnopłatnych sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 34.1%, a dla produktów w sprzedaży odręcznej sprzedaż wzrosła o 29.6%. Całkowita sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 25.4%. W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż statystycznej apteki zwiększyła się we wszystkich analizowanych segmentach. Leki refundowane zanotowały wzrost o 3.6%, leki pełnopłatne wzrost o 4%, a w segmencie sprzedaży odręcznej sprzedaż była wyższa o 4.7%.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w czerwcu była wyższa o 592.9 mln PLN od wartości rynku
w porównywalnym analogicznym okresem ubiegłego roku. We wszystkich segmentach został zanotowany wzrost wartości sprzedaży. Segment leków refundowanych wzrósł o 114.7 mln PLN, segment recept pełnopłatnych wzrósł o 193.8 mln PLN, a segment sprzedaży odręcznej wzrósł o 281 mln PLN. W porównaniu do maja 2021 sprzedaż całego rynku wzrosła o 91.4 mln PLN. We wszystkich segmentach został zanotowany wzrost wartości sprzedaży. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 35.2 mln PLN, sprzedaż leków pełnopłatnych wzrosła o 30.4 mln PLN, a sprzedaż odręczna zwiększyła się o 59.3 mln PLN.

Prognoza rynku aptecznego na rok 2021 zakłada, iż wartość sprzedaży na koniec roku wyniesie 39.2 mld PLN
i będzie wyższa o 3.9% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2020 roku. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2021 roku wyniesie 9.5 mld PLN, tj. o 1.9% więcej od wartości refundacji za poprzedni rok.

Średnia cena* produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w czerwcu 2021 r. wyniosła 23.9 PLN i spadła
o 0.5% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2020 r. cena wzrosła o 4.2%. W porównaniu do maja 2021 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych wzrosła o 0.2%, dla leków pełnopłatnych wzrosła o 0.2%, a w sprzedaży odręcznej spadła o 0.9%. W porównaniu do analogicznego okresu w 2020 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych wzrosła o 2.4%, dla leków pełnopłatnych wzrosła o 6.7%, a w sprzedaży odręcznej wzrosła o 7%.

Średnia marża apteczna w czerwcu 2021 r. wyniosła 25% i wzrosła o 2% w porównaniu z analogicznym okresem w 2020 roku, a w porównaniu do maja 2021 r. średnia marża zwiększyła się o 2.5%.

*Obliczona średnia cena odnosi się do produktów skategoryzowanych i uwzględnionych w bazie danych aptecznych PEX PharmaSequence i Kamsoft (Omnibus) – stanowią 97% obrotu aptecznego. Przy obliczeniu ceny transakcje są klasyfikowana na podstawie kategorii odpłatności zarejestrowanej w programie aptecznym podczas sprzedaży produktu.

Opracowała: Elżbieta Brzeźny

Podsumowanie rynku aptecznego za czerwiec 2021 – do pobrania (format .pdf)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski