PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za maj 2021

PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za maj 2021

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w maju 2021 wyniosła 235 tys. PLN i była o 4.7% niższa od sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 3127.4 mln PLN i była wyższa o 27.5% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w maju 2021 zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla wszystkich segmentów. Dla produktów refundowanych sprzedaż wzrosła o 20.9%, dla produktów pełnopłatnych sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 44.5%, a dla produktów w sprzedaży odręcznej sprzedaż wzrosła o 31.2%. Całkowita sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 30.6%. W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż statystycznej apteki spadła dla wszystkich analizowanych segmentów. Leki refundowane zanotowały spadek o 4.6%, leki pełnopłatne spadek o 2.4%, a w segmencie sprzedaży odręcznej sprzedaż była niższa o 6.2%.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w maju była wyższa o 674.9 mln PLN od wartości rynku w porównywalnym analogicznym okresem ubiegłego roku. We wszystkich segmentach został zanotowany wzrost wartości sprzedaży. Segment leków refundowanych wzrósł o 156.5 mln PLN, segment recept pełnopłatnych wzrósł o 231.1 mln PLN, a segment sprzedaży odręcznej wzrósł o 281.9 mln PLN. W porównaniu do kwietnia 2021 sprzedaż całego rynku spadła o 160.2 mln PLN. We wszystkich segmentach został zanotowany spadek wartości sprzedaży. Sprzedaż leków refundowanych spadła o 51.5 mln PLN, sprzedaż leków pełnopłatnych spadła o 21.1 mln PLN, a sprzedaż odręczna spadła o 87.3 mln PLN.

Prognoza rynku aptecznego na rok 2021 zakłada, iż wartość sprzedaży na koniec roku wyniesie 39 mld PLN i będzie wyższa o 3.4% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2020 roku.

Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2021 roku wyniesie 9.6 mld PLN, tj. o 2.3% więcej od wartości refundacji za poprzedni rok.

Średnia cena* produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w maju 2021 r. wyniosła 24 PLN i wzrosła o 0.1% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2020 r. cena wzrosła o 4.9%. W porównaniu do kwietnia 2021 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych spadła o 1%, dla leków pełnopłatnych spadła o 0.1%, a w sprzedaży odręcznej wzrosła o 0.8%. W porównaniu do analogicznego okresu w 2020 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych wzrosła o 2.6%, dla leków pełnopłatnych wzrosła o 7.5%, a w sprzedaży odręcznej wzrosła o 7.1%.

Średnia marża apteczna w maju 2021 r. wyniosła 24.4% i wzrosła o 2.7% w porównaniu z analogicznym okresem w 2020 roku, a w porównaniu do kwietnia 2021 r. średnia marża zmniejszyła się o 0.6%

.*Obliczona średnia cena odnosi się do produktów skategoryzowanych i uwzględnionych w bazie danych aptecznych PEX PharmaSequence i Kamsoft (Omnibus) – stanowią 97% obrotu aptecznego. Przy obliczeniu ceny transakcje są klasyfikowana na podstawie kategorii odpłatności zarejestrowanej w programie aptecznym podczas sprzedaży produktu.

Opracowała: Elżbieta Brzeźny

Podsumowanie rynku aptecznego za maj 2021 – do pobrania (format .pdf)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski