Farmaceuta zaszczepi w aptece? Prezydent podpisał ustawę

28 maja br. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa weszła w życie 29 maja br.

Regulacja jest szczególnie istotna dla farmaceutów, ponieważ stwarza możliwość wykonywania szczepień ochronnych w aptekach. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą, do art. 86 Prawa farmaceutycznego, został dodany ust. 8a o brzmieniu: „w aptekach ogólnodostępnych, spełniających wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 97 ust. 5 i art. 98 ust. 5, mogą być przeprowadzane szczepienia ochronne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi”.

Tym samym farmaceuci, którzy nabyli uprawnienia do wykonywania szczepień przeciw COVID-19, odbywając certyfikowane szkolenie zakończone egzaminem, będą mogli szczepić pacjentów również w aptekach.

Wymagania dla lokalu apteki

Zgodnie z informacją Rządowego Centrum Legislacji (RCL), aktualnie na etapie konsultacji publicznych znajduje się również projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki, aby mogły się w nim odbywać szczepienia ochronne. Zgodnie z dokumentem, po spełnieniu określonych wymagań, szczepienia w aptekach będą mogły być przeprowadzane w pomieszczeniu administracyjno-szkoleniowym lub izbie ekspedycyjnej. Projekt szczegółowo określa również podstawowe wyposażenie apteki, która będzie wykonywać szczepienie.

Projekt do pobrania

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski