PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za kwiecień 2021

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w kwietniu 2021 wyniosła 246.5 tys. PLN i była o 6.8% niższa od sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 3287.6 mln PLN i była wyższa o 18% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w kwietniu 2021 zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla wszystkich segmentów. Dla produktów refundowanych sprzedaż wzrosła o 16.8%, dla produktów pełnopłatnych sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 41%, a dla produktów w sprzedaży odręcznej sprzedaż wzrosła o 14.4%. Całkowita sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 20.8%. W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż statystycznej apteki spadła dla wszystkich analizowanych segmentów. Leki refundowane zanotowały spadek o 4.7%, leki pełnopłatne spadek o 5.1%, a w segmencie sprzedaży odręcznej sprzedaż była niższa o 9.5%.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w kwietniu była wyższa o 502.2 mln PLN od wartości rynku w porównywalnym analogicznym okresem ubiegłego roku. We wszystkich segmentach został zanotowany wzrost wartości sprzedaży. Segment leków refundowanych wzrósł o 132.6 mln PLN, segment recept pełnopłatnych wzrósł o 223 mln PLN, a segment sprzedaży odręcznej wzrósł o 143.7 mln PLN. W porównaniu do marca 2021 sprzedaż całego rynku spadła o 243.5 mln PLN. We wszystkich segmentach został zanotowany spadek wartości sprzedaży. Sprzedaż leków refundowanych spadła o 53.8 mln PLN, sprzedaż leków pełnopłatnych spadła o 44.6 mln PLN, a sprzedaż odręczna spadła o 145.1 mln PLN.

Prognoza rynku aptecznego na rok 2021 zakłada, iż wartość sprzedaży na koniec roku wyniesie 39 mld PLN i będzie wyższa o 3.5% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2020 roku. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2021 roku wyniesie 9.6 mld PLN, tj. o 3% więcej od wartości refundacji za poprzedni rok.

Średnia cena* produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w kwietniu 2021 r. wyniosła 23.9 PLN i wzrosła o 1.1% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2020 r. cena wzrosła o 7.5%. W porównaniu do marca 2021 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych wzrosła o 1.2%, dla leków pełnopłatnych wzrosła o 1.2%, a w sprzedaży odręcznej nie uległa zmianie. W porównaniu do analogicznego okresu w 2020 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych wzrosła o 3.9%, dla leków pełnopłatnych wzrosła o 10.8%, a w sprzedaży odręcznej wzrosła o 9%

.Średnia marża apteczna w kwietniu 2021 r. wyniosła 24.5% i nie uległa zmianie w porównaniu z analogicznym okresem w 2020 roku, a w porównaniu do marca 2021 r. średnia marża zmniejszyła się o 1.5%.

*Obliczona średnia cena odnosi się do produktów skategoryzowanych i uwzględnionych w bazie danych aptecznych PEX PharmaSequence i Kamsoft (Omnibus) – stanowią 97% obrotu aptecznego. Przy obliczeniu ceny transakcje są klasyfikowana na podstawie kategorii odpłatności zarejestrowanej w programie aptecznym podczas sprzedaży produktu.

Opracowała: Elżbieta Brzeźny

Podsumowanie rynku aptecznego za kwiecień 2021 – do pobrania (format .pdf)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski