PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za marzec 2021

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w marcu 2021 wyniosła 264.5 tys. PLN i była o 19.7% wyższa od sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 3531.1 mln PLN i była niższa o 14.4% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w marcu 2021 zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla jednego segmentu. Dla produktów refundowanych sprzedaż spadła o 12.9%, dla produktów pełnopłatnych sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 3.9%, a dla produktów w sprzedaży odręcznej sprzedaż spadła o 19.1%. Całkowita sprzedaż statystycznej apteki spadła o 12.1%. W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż statystycznej apteki zwiększyła się we wszystkich analizowanych segmentach. Leki refundowane zanotowały wzrost o 16.3%, leki pełnopłatne wzrost o 1%, a w segmencie sprzedaży odręcznej sprzedaż była wyższa o 37.1%.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w marcu była niższa o 595.6 mln PLN od wartości rynku w porównywalnym analogicznym okresem ubiegłego roku. Dla jednego segmentu został zanotowany wzrost wartości sprzedaży. Segment leków refundowanych spadł o 201.1 mln PLN, segment recept pełnopłatnych wzrósł o 10.1 mln PLN, a segment sprzedaży odręcznej spadł o 409.5 mln PLN.W porównaniu do lutego 2021 sprzedaż całego rynku wzrosła o 578.1 mln PLN. We wszystkich segmentach został zanotowany wzrost wartości sprzedaży. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 157.4 mln PLN, sprzedaż leków pełnopłatnych wzrosła o 7.8 mln PLN, a sprzedaż odręczna zwiększyła się o 409.5 mln PLN.

Prognoza rynku aptecznego na rok 2021 zakłada, iż wartość sprzedaży na koniec roku wyniesie 38.9 mld PLN i będzie wyższa o 3.2% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2020 roku. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2021 roku wyniesie 9.7 mld PLN, tj. o 3.2% więcej od wartości refundacji za poprzedni rok.

Średnia cena* produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w marcu 2021 r. wyniosła 23.7 PLN i spadła o 0.1% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2020 r. cena wzrosła o 10.1%. W porównaniu do lutego 2021 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych wzrosła o 0.1%, dla leków pełnopłatnych wzrosła o 0.5%, a w sprzedaży odręcznej spadła o 0.1%. W porównaniu do analogicznego okresu w 2020 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych wzrosła o 2.7%, dla leków pełnopłatnych wzrosła o 9.2%, a w sprzedaży odręcznej wzrosła o 11%.

Średnia marża apteczna w marcu 2021 r. wyniosła 24.9% i spadła o 2.2% w porównaniu z analogicznym okresem w 2020 roku, a w porównaniu do lutego 2021 r. średnia marża zwiększyła się o 1%.

Obliczona średnia cena odnosi się do produktów skategoryzowanych i uwzględnionych w bazie danych aptecznych PEX PharmaSequence i Kamsoft (Omnibus) – stanowią 97% obrotu aptecznego. Przy obliczeniu ceny transakcje są klasyfikowana na podstawie kategorii odpłatności zarejestrowanej w programie aptecznym podczas sprzedaży produktu.

Opracowała: Elżbieta Brzeźny

Podsumowanie rynku aptecznego za marzec 2021 – do pobrania (format .pdf)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski