30-lecie uchwalenia przez Sejm ustawy o izbach aptekarskich

W dniu 19 kwietnia 1991 r. Sejm RP uchwalił ustawę o izbach aptekarskich, na mocy której został powołany samorząd zawodu farmaceuty. Wydarzenie stało się fundamentem umożliwiającym budowanie pozycji farmaceutów w środowisku medycznym przez kolejne lata.

W wyniku zabiegów ówczesnego dyrektora Departamentu Farmacji w Ministerstwie Zdrowia, mgr farm. Janiny Mańko, minister zdrowia powołał Komitet Organizacyjny Izb Aptekarskich, który 29 lipca 1991 r. zebrał się na pierwszym posiedzeniu. W czasie obrad powołano skład prezydium, a dr n. farm. Stanisław Vogel został wybrany przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Izb Aptekarskich. Od tego momentu rozpoczął się intensywny okres tworzenia izb aptekarskich. W ciągu następnych czterech miesięcy opracowano regulacje prawne umożliwiające powołanie izb okręgowych.

W dniach 13-14 grudnia 1991 r. odbył się I Krajowy Zjazd Aptekarzy w Warszawie, który ostatecznie zakończył formowanie wszystkich struktur izb aptekarskich w Polsce. Pierwszym Prezesem odrodzonego samorządu została wybrana mgr farm. Edwarda Kędzierska.

Głównym celami samorządu, które zawarte są w ustawie o izbach aptekarskich są reprezentowanie interesów zawodowych, społecznych i gospodarczych swoich członków, a także troska o zachowanie godności i niezależności zawodu, integracja środowiska i współpraca z organami administracji publicznej, związkami i samorządami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi.

Obecnie samorząd aptekarski reprezentuje grupę ponad 30 tys. farmaceutów, którzy podczas wykonywania obowiązków zawodowych, codziennie pomagają milionom Polaków. – Ten rok, z uwagi na liczne zmiany systemowe, jest szczególnie istotny dla naszej grupy zawodowej. W związku z trudną sytuacją wywołaną przez pandemię COVID-19,  jubileusz 30-lecia naszej organizacji odbędzie się w formule online. Dokonamy wszelkich starań, aby relacja z debaty dotarła do jak najszerszego grona zainteresowanych – mówi Prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski