PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za luty 2021

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w lutym 2021 wyniosła 221 tys. PLN i była o 3.3% wyższa od sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2953 mln PLN i była niższa o 11.8% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w lutym 2021 zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla jednego segmentu. Dla produktów refundowanych sprzedaż spadła o 5.7%, dla produktów pełnopłatnych sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 18%, a dla produktów w sprzedaży odręcznej sprzedaż spadła o 24.9%. Całkowita sprzedaż statystycznej apteki spadła o 9.1%. W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż statystycznej apteki zwiększyła się w dwóch analizowanych segmentach. Leki refundowane zanotowały wzrost o 13.9%, leki pełnopłatne wzrost o 29.8%, a w segmencie sprzedaży odręcznej sprzedaż była niższa o 16.5%.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w lutym była niższa o 395.1 mln PLN od wartości rynku w porównywalnym analogicznym okresem ubiegłego roku. Dla jednego segmentu został zanotowany wzrost wartości sprzedaży.

Segment leków refundowanych spadł o 90.3 mln PLN, segment recept pełnopłatnych wzrósł o 107.1 mln PLN, a segment sprzedaży odręcznej spadł o 414.1 mln PLN. W porównaniu do stycznia 2021 sprzedaż całego rynku wzrosła o 86.5 mln PLN. Dla dwóch segmentów został zanotowany wzrost wartości sprzedaży. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 116.6 mln PLN, sprzedaż leków pełnopłatnych wzrosła o 193.6 mln PLN, a sprzedaż odręczna spadła o 221.4 mln PLN.

Prognoza rynku aptecznego na rok 2021 zakłada, iż wartość sprzedaży na koniec roku wyniesie 38.8 mld PLN i będzie wyższa o 2.8% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2020 roku. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2021 roku wyniesie 9.6 mld PLN, tj. o 2.9% więcej od wartości refundacji za poprzedni rok.

Średnia cena* produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w lutym 2021 r. wyniosła 23.7 PLN i wzrosła o 0.7% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2020 r. cena wzrosła o 7.6%. W porównaniu do stycznia 2021 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych wzrosła o 1.4%, dla leków pełnopłatnych wzrosła o 0.6%, a w sprzedaży odręcznej wzrosła o 0.5%. W porównaniu do analogicznego okresu w 2020 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych wzrosła o 1.4%, dla leków pełnopłatnych wzrosła o 8.7%, a w sprzedaży odręcznej wzrosła o 7.6%.

Średnia marża apteczna w lutym 2021 r. wyniosła 24.6% i spadła o 1.8% w porównaniu z analogicznym okresem w 2020 roku, a w porównaniu do stycznia 2021 r. średnia marża zwiększyła się o 1.8%.

Obliczona średnia cena odnosi się do produktów skategoryzowanych i uwzględnionych w bazie danych aptecznych PEX PharmaSequence i Kamsoft (Omnibus) – stanowią 97% obrotu aptecznego. Przy obliczeniu ceny transakcje są klasyfikowana na podstawie kategorii odpłatności zarejestrowanej w programie aptecznym podczas sprzedaży produktu.

Opracowała: Elżbieta Brzeźny


Podsumowanie rynku aptecznego za luty 2021 – do pobrania (format .pdf)

 

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski