Prezes NRA: Propozycje ZPP nie poprawią sytuacji sektora aptecznego

W dniu 1 marca 2021 r. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców skierował na ręce Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosława Gowina, listę 50 propozycji zmian prawa, które rzekomo mają poprawić otoczenie regulacyjne dla firm oraz stanowić mają część kolejnej „pakietowej” ustawy deregulacyjnej.

Wśród wskazanych postulatów znajdują się propozycje stricte związane z sektorem aptecznym, które – zdaniem Naczelnej Rady Aptekarskiej – nie poprawią sytuacji wymienionego sektora, lecz dodatkowo ją skomplikują poprzez wzmocnienie pozycji jednej, wybranej grupy przedsiębiorców, obejmującej duże, sieciowe podmioty, kosztem innej grupy, składającej się z mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców prowadzących działalność na krajowym rynku.

Pełna treść pisma Prezes NRA Elżbiety Piotrowskiej Rutkowskiej do Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Gowina- plik do pobrania
Pełna treść dokumentu 50 propozycji zmian dla firm, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców – plik do pobrania

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski