Wspólny list przedstawicieli zawodów medycznych do Prezydenta

23 lutego br. przedstawiciele zawodów medycznych zwrócili się do Prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie zorganizowanego spotkania z przedstawicielami sektora ochrony zdrowia zaangażowanymi w walkę z pandemią COVID-19.

Prezesi samorządów: lekarskiego, aptekarskiego, pielęgniarek i położnych, diagnostów laboratoryjnych oraz fizjoterapeutów, wyrazili swoje rozczarowanie brakiem zaproszenia do dyskusji w temacie, który obecnie jest priorytetowy zarówno dla polskiego rządu, jak i dla wszystkich pracowników medycznych.

Dokonywanie ustaleń dotyczących systemu ochrony zdrowia bez uczestnictwa przedstawicieli zawodów medycznych ustawowo umocowanych do reprezentacji tych zawodów odbieramy z nieukrywanym rozżaleniem. To przedstawiciele samorządów zawodowych dysponują najszerszą wiedzą odnośnie palących problemów w ochronie zdrowia i są naturalnym partnerem do prowadzenia negocjacji w tej materii – podkreślają w liście prezesi największych samorządów zawodów medycznych.

W liście wyrazili również oczekiwanie lepszej współpracy z Kancelarią Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Treść listu znajduje się poniżej lub do pobrania.

List-do-Prezydenta-RP_23.02.2021
Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski