Wysokie zainteresowanie farmaceutów udziałem w akcji szczepień przeciw COVID-19 [aktualizacja 08.02.2021]

W związku z uchwaleniem 21 stycznia 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych, na podstawie, której farmaceuci uzyskali prawo do wykonywania szczepień przeciw COVID-19, samorząd aptekarski zainicjował akcję mającą na celu określenie liczby farmaceutów chętnych do wykonywania tego rodzaju szczepień po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji.

Na podstawie danych zebranych z całej Polski, liczba zgłoszeń farmaceutów wynosi ponad 5 tys. Najwięcej osób zadeklarowało chęć wykonywania szczepień przeciw COVID-19 w województwie mazowieckim (ponad 1 tys.), śląskim (ponad 0,6 tys), wielkopolskim (ponad 0, 5 tys).

Przyjmowanie zgłoszeń przez Okręgowe Izby Aptekarskie wciąż trwa, dlatego spodziewana liczba zainteresowanych farmaceutów wykonywaniem szczepień przeciw COVID-19 będzie zdecydowanie większa. Do udziału w akcji gorąco zachęca farmaceutów Prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska:

Wyzwanie kadrowe i logistyczne z jakim musi zmierzyć się polski system ochrony zdrowia podczas realizacji masowej akcji szczepień wymaga sprawnej koordynacji i zaangażowania dodatkowych kadr medycznych. Liczne zgłoszenia farmaceutów deklarujące podjęcie wykonywania szczepień przeciw COVID-19, stanowią dowód na to, że nasza grupa zawodowa jest dojrzała i gotowa do podejmowania wyzwań oraz realizacji założeń opieki farmaceutycznej ujętych w niedawno uchwalonej ustawie o zawodzie farmaceuty – podkreśliła Prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

Rozkład przyjętych zgłoszeń farmaceutów w całej Polsce przedstawiony jest poniżej.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski