PEX PharmaSequence – Podsumowanie rynku aptecznego za grudzień 2020

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w grudniu 2020 wyniosła 236.5 tys. PLN i była o 1.1% wyższa od sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 3177.9 mln PLN i była niższa o 5.8% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w grudniu 2020 zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla jednego segmentu. Dla produktów refundowanych sprzedaż spadła o 1.4%, dla produktów pełnopłatnych sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 1.7%, a dla produktów w sprzedaży odręcznej sprzedaż spadła o 6%. Całkowita sprzedaż statystycznej apteki spadła o 2.7%. W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż statystycznej apteki zwiększyła się w dwóch analizowanych segmentach. Leki refundowane zanotowały wzrost o 4.1%, leki pełnopłatne wzrost o 2%, a w segmencie sprzedaży odręcznej sprzedaż była niższa o 1.5%.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w grudniu była niższa o 197.2 mln PLN od wartości rynku w porównywalnym analogicznym okresem ubiegłego roku. We wszystkich segmentach został zanotowany spadek wartości sprzedaży. Segment leków refundowanych spadł o 50.8 mln PLN, segment recept pełnopłatnych spadł o 11.7 mln PLN, a segment sprzedaży odręcznej spadł o 136.9 mln PLN. W porównaniu do listopada 2020 sprzedaż całego rynku wzrosła o 22.8 mln PLN. Dla dwóch segmentów został zanotowany wzrost wartości sprzedaży. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 37.8 mln PLN, sprzedaż leków pełnopłatnych wzrosła o 12 mln PLN, a sprzedaż odręczna spadła o 25.1 mln PLN.

Prognoza rynku aptecznego na rok 2020 zakłada, iż wartość sprzedaży na koniec roku wyniesie 37.7 mld PLN i będzie wyższa o 1.4% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2019 roku. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2020 roku wyniesie 9.4 mld PLN, tj. o 1.5% mniej od wartości refundacji za poprzedni rok.

Średnia cena* produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w grudniu 2020 r. wyniosła 23.3 PLN i wzrosła o 1.7% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2019 r. cena wzrosła o 6.5%. W porównaniu do listopada 2020 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych wzrosła o 1.7%, dla leków pełnopłatnych wzrosła o 0.1%, a w sprzedaży odręcznej wzrosła o 1.3%. W porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych wzrosła o 3.1%, dla leków pełnopłatnych wzrosła o 9.9%, a w sprzedaży odręcznej wzrosła o 5.3%.

Średnia marża apteczna w grudniu 2020 r. wyniosła 24.5% i spadła o 1.5% w porównaniu z analogicznym okresem w 2019 roku, a w porównaniu do listopada 2020 r. średnia marża zmniejszyła się o 1.9%.*

Obliczona średnia cena odnosi się do produktów skategoryzowanych i uwzględnionych w bazie danych aptecznych PEX PharmaSequence i Kamsoft (Omnibus) – stanowią 97% obrotu aptecznego. Przy obliczeniu ceny transakcje są klasyfikowana na podstawie kategorii odpłatności zarejestrowanej w programie aptecznym podczas sprzedaży produktu.

Opracowała: Elżbieta Brzeźny

Podsumowanie rynku aptecznego za grudzień 2020 – do pobrania (format .pdf)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski