UoZF: Sejmowa Komisja Zdrowia wydała rekomendacje dla senackich poprawek

8 grudnia br. Sejmowa Komisja Zdrowia wydała rekomendacje dotyczące poprawek do ustawy o zawodzie farmaceuty wniesionych przez Senat podczas 18. posiedzenia plenarnego. Kolejnym krokiem w kierunku przyjęcia ustawy jest przekazanie jej z powrotem pod obrady Sejmu.

Przed rozpatrzeniem poprawki dotyczącej ograniczenia sankcji za naruszenie niezależności zawodowej farmaceuty poprzez dodanie warunku „uporczywości”, głos zabrała Prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska – Proszę szanowną komisję o odrzucenie tej poprawki. Ustawa o zawodzie farmaceuty nie pozbawia podmiotu prowadzącego aptekę prawa do podejmowania decyzji w sprawie prowadzonej działalności, wyłącza natomiast samodzielność farmaceuty podczas wykonywania zadań zawodowych. (…) Dodanie słowa „uporczywy” powoduje, że w konsekwencji przepis będzie martwy – zaapelowała Prezes NRA.

Za pozytywną rekomendacją poprawki opowiedziało się 12 posłów, przeciw było 20, troje wstrzymało się od głosu.

W toku dalszych głosowań komisja wydała negatywną rekomendację również dla poprawek dotyczących nadania farmaceutom szerszych uprawnień zawodowych umożliwiających wykonywanie szczepień ochronnych w aptekach i obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC).

Odnosząc się do poprawki dotyczącej wprowadzenia „okresu naprawczego” przed podjęciem przez właściwy organ decyzji o unieruchomieniu apteki, punktu aptecznego lub hurtowni farmaceutycznej na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, w przypadku uniemożliwienia kierownikowi lub osobie odpowiedzialnej realizacji zadań zawodowych, głos zabrał wiceprezes NRA Marek Tomków. Wiceprezes podkreślił, że decyzja o unieruchomieniu podmiotu ma charakter administracyjny, dlatego zawsze przysługuje od niej odwołanie, a narracja przyjęta przez jej zwolenników, strasząca „widmem zamykania tysięc aptek”, jest nieprawdziwa. W toku prac komisji, poprawka uzyskała negatywną rekomendację.

Pod koniec posiedzenia, sprawozdawcą z obrad Komisji Zdrowia został wybrany poseł Paweł Rychlik.

Transmisja z obrad Komisji Zdrowia dostępna tutaj:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje.xsp?unid=CD6A58BA8164E56DC12586330041AE0E#

 

 

 

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski