UoZF: Senat przyjął projekt wraz z poprawkami

26 listopada br. podczas 18. plenarnego posiedzenia Senatu RP, odbyła się debata dotycząca procedowanej ustawy o zawodzie farmaceuty. Projekt wraz z poprawkami skierowała do Senatu Komisja Zdrowia. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, głosowanie projektu odbyło się 27 listopada br.  Za przyjęciem regulacji głosowało 95 senatorów, 1 był przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu.

Podczas czwartkowego, plenarnego posiedzenia Senatu, sprawozdanie z prac Senackiej Komisji Zdrowia przedstawiła senator Agnieszka Gorgoń- Komor. Poprawki wniesione przez Sejmową Komisję Zdrowia, a przyjęte podczas głosowania w Senacie dotyczą m.in. nadania farmaceutom szerszych uprawnień zawodowych umożliwiających wykonywanie szczepień ochronnych w aptekach. W związku z możliwością realizacji usług z zakresu opieki farmaceutycznej, farmaceuci będą podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej (OC). Senat przyjął także poprawki Komisji ograniczające sankcję za naruszenie niezależności zawodowej farmaceuty poprzez dodanie warunku „uporczywości” oraz wprowadził „okres naprawczy” przed podjęciem przez właściwy organ decyzji o unieruchomieniu apteki, punktu aptecznego lub hurtowni farmaceutycznej na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, w przypadku uniemożliwienia kierownikowi lub osobie odpowiedzialnej realizacji zadań zawodowych.

27 listopada br. za przyjęciem regulacji w proponowanym przez Senacką Komisję Zdrowia kształcie, głosowało 95 senatorów, 1 był przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu. Przyjęcie poprawek przez Senat oznacza, że wejdą one na stałe do ustawy, dopiero po ich akceptacji przez Sejm.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski