Produkty lecznicze, dla których zostały wydane (w październiku 2020r.) decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał decyzję w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktom leczniczym, których wykaz znajduje się w dokumencie poniżej. Niniejsze zestawienie przedstawia decyzje wydane w październiku 2020 r.

Do pobrania – Decyzja skróceń październik 2020

Do pobrania – Baza skróceń październik 2020

Podziel się !
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski