Prezes NRA: Niezależność farmaceuty fundamentem ustawy o zawodzie

Drodzy Farmaceuci,

w trakcie sejmowych prac nad ustawą o zawodzie, fundamentalną kwestią stała się niezależność farmaceuty. Bez niej nie ma mowy o prawidłowym funkcjonowaniu naszego zawodu, nie ma też mowy o bezpieczeństwie pacjentów. W walce o tę niezależność wsparli nas Posłowie, Ministerstwo Zdrowia oraz Inspekcja Farmaceutyczna.

Za naruszenie niezależności przepisy przewidują surową karę – cofnięcie zezwolenia. Z kolei za uniemożliwianie wykonywania czynności kierownika, proponuje się dotkliwą sankcję – zamknięcie apteki lub hurtowni na okres do 3 miesięcy. To odpowiedź na szereg patologii naszego rynku. Wywóz leków, nielegalny obrót pseudoefedryną oraz inne nieprawidłowości bardzo często mają wspólny mianownik – ograniczenie niezależności farmaceuty w wykonywaniu jego zadań. Przeciwko tej niezależności protestuje szereg organizacji zrzeszających pracodawców bardzo często posługując się przy tym nieprawdziwymi informacji. W swoich przekazach skrzętnie pomijają, iż gwarancje realizacji tych przepisów daje Inspekcja Farmaceutyczna, która oceniać będzie takie zjawiska wydając decyzje administracyjne na podstawie faktów, a nie – jak twierdzą przeciwnicy tych zmian – błahych przesłanek.

Przeciwnicy tych regulacji żądają więc zmian, w wyniku których karze podlegałoby np. uporczywe naruszanie niezależności farmaceuty, co z definicji oznacza wielokrotność. Taka konstrukcja przepisu niosłaby za sobą ryzyko dla zdrowia pacjentów stwarzane po wielekroć oraz wieloletnie udowadnianie tego przed sądem. Trzymiesięczne unieruchomienie apteki lub hurtowni, w przypadku, gdy farmaceucie uniemożliwia się niezależne wykonywanie jego zadań jest, ich zdaniem, zbyt daleko idącą sankcją. Pamiętajmy jednak, że to właśnie ingerencja w niezależność farmaceuty ułatwiała pracę mafii lekowej.

Jako samorząd zawodowy chcemy, żebyście mieli świadomość, że broniąc Waszej niezależności w sposób bezwzględny występujemy przede wszystkim w interesie pacjentów. Szereg nieprawdziwych publikacji, absurdalnych scenariuszy oraz sianie niepokoju – podobnie jak miało to miejsce w przeszłości połączone z czarnym PR-em – w żaden sposób nie zmieni naszego stanowiska.

Mówimy to głośno i wyraźnie, tak żeby każdy kto w naszym kraju wykonuje zawód farmaceuty niezależnie i samodzielnie miał świadomość, że reprezentując farmaceutów mówimy w imieniu wielu milionów pacjentów. Tą samą drogą zwracamy się do Posłów, aby w trakcie głosowań w Sejmie i Senacie utrzymali brzmienie obecnych przepisów, nie dając się zwieźć nieprawdziwym przekazom.

Jednocześnie prosimy Was, abyście swoim pracodawcom wyjaśnili jak ważne dla farmaceutów są pojęcia niezależności i samodzielności – bez nich żadna pozytywna zmiana nie będzie możliwa.

 Elżbieta Piotrowska – Rutkowska
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski