Dodatkowe usługi w aptekach? Ustawa o zawodzie farmaceuty potrzebna od zaraz!

Naczelna Izba Aptekarska zwraca się z apelem do parlamentarzystów o jak najszybsze procedowanie projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Uchwalenie tej regulacji umożliwi pacjentom dostęp do szerszego wachlarza usług zdrowotnych. Przyczyni się również do wzrostu bezpieczeństwa lekowego i poprawy komfortu zdrowotnego milionów Polaków. Jest to szczególnie istotne w czasie trwającej pandemii COVID-19.

Uchwalenie ustawy o zawodzie farmaceuty w najbliższym czasie jest szczególnie istotne z uwagi na rosnącą liczbę pacjentów w wieku senioralnym oraz stopniowo malejącą liczbę lekarzy i pielęgniarek w Polsce. Wprowadzenie rozwiązań systemowych jest koniecznością. Dziś szacuje się, że 6-13 proc. hospitalizacji to skutek nieprawidłowego zażywania leków, czego skutkiem mogą być interakcje czy powikłania polekowe zagrażające zdrowiu, a nawet życiu pacjentów. Dla racjonalnej farmakoterapii chorych nie bez znaczenia pozostaje więc skala zjawiska polipragmazji – wielolekowości w Polsce. Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia, aż 1/3 pacjentów w wieku senioralnym (65+) przyjmuje dziennie 5 i więcej leków, będąc w ciągu roku pod opieką aż pięciu różnych specjalistów. Rolą farmaceuty w tym obszarze jest zapobieganie i ograniczanie tego zjawiska, poprzez edukację pacjenta.

Jako ponad 30 tys. grupa zawodowa oferujemy pomoc w rozwiązywaniu wielu problemów dotyczących stosowania leków. Jesteśmy przygotowani do tego, aby udzielać w aptekach fachowych porad zdrowotnych oraz świadczyć dodatkowe usługi na rzecz pacjentów – podkreśla Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Naczelna Izba Aptekarska wskazuje, że ustawa o zawodzie farmaceuty stanowi podstawę do stworzenia ram prawnych, które pozwolą aptekom na prowadzenie takich usług, jak choćby przeglądy lekowe, obsługa inhalatorów i glukometrów, kontynuacja recept, a w dłuższej pespektywie również szczepienia przeciwko grypie.

Podobne rozwiązania z powodzeniem funkcjonują też w innych krajach, m.in we Włoszech, Danii, Belgii, Wielkiej Brytanii czy Kanadzie, gdzie w ramach przeglądów lekowych, farmaceuta przyczynia się do znacznej poprawy zaleceń lekarskich oraz efektywności kosztowej farmakoterapii. Według danych brytyjskiego NHS w 2015 r. pacjenci korzystający z porady farmaceutów zaoszczędzili ok. 600 mln funtów, a realizowane przez apteki usługi pozwoliły zaoszczędzić tej instytucji 3 mld funtów. Polski NFZ, wprowadzając dodatkową usługę porady farmaceutycznej mógłby zaoszczędzić blisko 470 mln zł („Jak wprowadzić w Polsce opiekę farmaceutyczną – rola i wyzwania współczesnej apteki” – raport Deloitte, czerwiec 2018 r.).

Naczelna Izba Aptekarska wskazuje więc na pilną potrzebę uchwalenia ustawy o zawodzie farmaceuty, co jest szczególnie uzasadnione w okresie trwającej pandemii COVID-19. Pandemia jednoznacznie pokazała, że apteki stanowią kluczowy element systemu ochrony zdrowia, bez którego zdrowie pacjentów może być zagrożone.  Tylko w trakcie pierwszych tygodni zachorowań, do aptek trafiło ponad 20 milionów pacjentów, a farmaceuci udzielili blisko 3,5 miliona porad.

Na tym jednak nie koniec. Praca aptek w skali kraju może przynieść wielomilionowe oszczędności dla całego systemu opieki zdrowotnej. – Wprowadzenie opieki farmaceutycznej, jako świadczenia zdrowotnego dla pacjentów będzie miało również korzystny wpływ na system ochrony zdrowia, biorąc pod uwagę perspektywę płatnika. Jako środowisko zawodowe jesteśmy w pełni gotowi do dalszej, intensywnej współpracy z resortem zdrowia nad jej kształtem, w ramach powołanego w lipcu tego roku zespołu do spraw opieki farmaceutycznej. Wskazanie konkretnych, systemowych rozwiązań i wypracowanie katalogu świadczeń dostosowanych do warunków i potrzeb polskich pacjentów jest niezbędne do jej efektywnej realizacji – ocenia Prezes NRA.

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe dane oraz aktualne okoliczności epidemiologiczne, Naczelna Izba Aptekarska zwraca się z gorącym apelem do wszystkich parlamentarzystów o jak najszybsze uchwalenie ustawy o zawodzie farmaceuty.

                                 ***

Potencjał polskich aptek w liczbach:

  • 30 tys. farmaceutów
  • ok.13,5 tys. aptek i punktów aptecznych
  • 2 mln – tyle fachowych porad dziennie udzielają farmaceuci
  • Najłatwiej dostępny element systemu ochrony zdrowia, bez konieczności wcześniejszego umawiania terminu wizyty
  • Pierwsze miejsce, do którego pacjenci często udają się po poradę
  • Przyczyniają się do usprawnienia systemu opieki zdrowotnej – realny wymiar ekonomiczny w postaci oszczędności setek milionów złotych
  • 90,4 proc. pacjentów ufa farmaceutom (raport: „Farmaceuta w Polsce. Ogólnopolskie badania wizerunkowe 2019”).

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski