Komisja Zdrowia: projekt ustawy o zawodzie farmaceuty skierowany do dalszych prac

6 października br. sejmowa Komisja Zdrowia przyjęła sprawozdanie z prac podkomisji nadzwyczajnej ds. ustawy o zawodzie farmaceuty. Za przyjęciem projektu ustawy głosowało 22 posłów, przeciw 2, a 9 wstrzymało się od głosu. Projekt trafi teraz pod obrady Sejmu, który zajmie się jego dalszym procedowaniem na posiedzeniu plenarnym. 

W związku z pandemią COVID-19 posiedzenie odbyło się w formie hybrydowej. Z ramienia Naczelnej Rady Aptekarskiej uczestniczyli w nim: Elżbieta Piotrowska-Rutkowska – prezes NRA, wiceprezesi NRA: Marek Tomków i Małgorzata Pietrzak oraz Krzysztof Baka – radca prawny NIA. W posiedzeniu wzięli również udział przedstawiciele innych organizacji zrzeszających farmaceutów – Marcin Wiśniewski reprezentujący Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek (ZAPPA) oraz Klaudiusz Gajewski ze Związku Zawodowego Pracowników Farmacji (ZZPF).

W trakcie posiedzenia poseł Paweł Rychlik przedstawił sprawozdanie z prac podkomisji nadzwyczajnej, której był przewodniczącym, podsumowując główne założenia procedowanego projektu. Jak zaznaczył, zasadniczym celem ustawy jest realizacja założeń zawartych w dokumencie Polityka Lekowa Państwa na lata 2018-2022 oraz uregulowanie zasad wykonywania zawodu farmaceuty w ramach jednego aktu normatywnego. Celem projektu jest także wprowadzenie do aptek opieki farmaceutycznej, która pozwoli farmaceutom w pełni wykorzystać ich potencjał.

Ostatecznie Komisja Zdrowia zagłosowała za przyjęciem sprawozdania z prac podkomisji nadzwyczajnej. Za przyjęciem projektu ustawy głosowało 22 posłów, przeciw 2, a 9 wstrzymało się od głosu. Teraz projekt trafi pod obrady Sejmu, który zajmie się jego dalszym procedowaniem na posiedzeniu plenarnym.

Przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia, poseł Tomasz Latos pogratulował Ministrowi Zdrowia, Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu oraz farmaceutom pracy nad projektem ustawy.

 – W imieniu farmaceutów serdecznie dziękuję Państwu za merytoryczną i konstruktywną dyskusję. To regulacja, na którą nasze środowisko czekało prawie 30 lat. Mam nadzieję, że jej wprowadzenie stworzy fundamenty do dalszego rozwoju polskiej farmacji, z kolei pacjentom zapewni w przyszłości dostęp do usług farmaceutycznych na europejskim poziomie – powiedziała prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, podsumowując dzisiejsze obrady.

Transmisja z obrad Komisji Zdrowia dostępna tutaj:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje.xsp?unid=1BB256A6B4501A1DC12585F300490DF6#

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski