Zakończyło się trzecie posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej ds. ustawy o zawodzie farmaceuty

24 września br. odbyło się trzecie posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej, zajmującej się rozpatrzeniem projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. W toku prac projekt został przyjęty przez podkomisję i skierowany do dalszych prac w sejmowej komisji zdrowia.

Procedowana ustawa ma umożliwić farmaceutom świadczenie dodatkowych usług na rzecz pacjentów, takich jak m.in. przeglądy lekowe czy profesjonalne doradztwo w przypadku wystąpienia drobnych dolegliwości zdrowotnych. Celem regulacji ma być także efektywniejsze wykorzystanie potencjału 30 tys. farmaceutów oraz aptek, jako placówek ochrony zdrowia. Z ramienia Naczelnej Izby Aptekarskiej w pracach komisji wzięli udział: Elżbieta Piotrowska-Rutkowska prezes NRA, Marek Tomków wiceprezes NRA oraz radca prawny NIA Krzysztof Baka.

Podczas posiedzenia poruszono kwestię zgłoszonej przez Konfederację Lewiatan poprawki dotyczącej skreślenia z procedowanego projektu art. 37 ap. ust.1 pkt.2 Prawa farmaceutycznego zapisu określającego zasady cofania zezwolenia na prowadzenie apteki. Zdaniem Konfederacji Lewiatan jego utrzymanie daje Naczelnej Izbie Aptekarskiej szczególne władztwo, na skutek nadawania rękojmi farmaceucie, co wpłynie bezpośrednio na możliwość uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki. Z opinią nie zgodzili się przedstawiciele Naczelnej Izby Aptekarskiej. Głos sprzeciwu zabrali wiceprezes NRA Marek Tomków i mec. Krzysztof Baka.

 

Przedstawicieli NIA poparł również Główny Inspektor Farmaceutyczny zdaniem, którego usunięcie zapisu spowoduje, że trzeba będzie umorzyć wiele toczących się aktualnie postępowań dotyczących odwróconego łańcucha dystrybucji.

Większością głosów poprawkę odrzucono.

W trackie posiedzenia komisji rozpatrywano także poprawkę dotyczącą zapisu związanego z katalogiem usług farmaceutycznych realizowanych w aptekach po wejściu w życie ustawy o zawodzie farmaceuty. Zgodnie z jej treścią katalog mógłby być otwarty na szereg usług, które jedynie z pozoru stanowią działalność prozdrowotną, a jego rozszerzenie nie będzie zależeć od decyzji ministerialnej zgodnie z wydanym rozporządzeniem. -„Trudno sobie wyobrazić jak daleko może pójść apteka w kwestii interpretacji tego zapisu w ustawie”- skomentował wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.  Z opinią w pełni zgodzili się przedstawiciele NIA oraz Związku Zawodowego Pracowników Farmacji. Zdaniem dr Piotra Merksa kierując się europejskimi standardami należy szczegółowo określić zasadę wprowadzania do katalogu usług realizowanych w aptekach od wejścia w życie ustawy.

 

W głosowaniu większością głosów poprawkę odrzucono.

W dalszej części posiedzenia poseł Jakuba Kulesza wniósł poprawkę dotycząca wyłączenia z zakazu reklamy aptek informacji o świadczonych usługach opieki farmaceutycznej. Swój sprzeciw w imieniu NIA jasno wyraził wiceprezes NRA Marek Tomków.
-„Sprzeciwiamy się jakimkolwiek zmianom w zakresie reklamy aptek. Nie jest prawdą, że można informować tylko o godzinach pracy apteki (…). Nie jest prawdziwa informacja, że nie można informować o cenach. Obawiamy się wypaczenia tego przepisu. Informacja o możliwości zaproponowania tańszego zamiennika przybrała w wielu przypadkach formę banneru (…)”- wskazał Marek Tomków. Większością głosów poprawkę odrzucono.

Za przyjęciem projektu ustawy o zawodzie opowiedziało się 6 posłów z 7 posłów. Po ogłoszeniu wyników głosowania głos zabrała Prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, która podziękowała za merytoryczną pracę.
Dziękuję Ministerstwu Zdrowia i Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu za merytoryczną dyskusję i przedstawienie dobrej argumentacji. Jako farmaceuci bardzo państwu dziękujemy – podkreśliła prezes NRA.

Po zakończeniu prac podkomisji, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska skomentowała przebieg obrad, odnosząc się do najważniejszych zapisów projektu ustawy – zarówno z perspektywy pacjentów, jak i farmaceutów:

 

Pełna relacja z wydarzenia dostępna jest pod adresem:
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje.xsp?unid=43BDA859817C429CC12585E6005B66B2#

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski