PEX PharmaSequence – Podsumowanie rynku aptecznego za sierpień 2020

PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za sierpień 2020

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w sierpniu 2020 wyniosła 208.5 tys. PLN i była o 3.9% niższa od sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 828.1 mln PLN i była niższa o 0.5% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w sierpniu 2020 zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla dwóch segmentów. Dla produktów refundowanych sprzedaż spadła o 5.6%, dla produktów pełnopłatnych sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 3.1%, a dla produktów w sprzedaży odręcznej sprzedaż wzrosła o 11.3%. Całkowita sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 3.5%. W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż statystycznej apteki zwiększyła się dla jednego analizowanego segmentu. Leki refundowane zanotowały spadek o 11.1%, leki pełnopłatne spadek o 5.9%, a w segmencie sprzedaży odręcznej sprzedaż była wyższa o 3.4%.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w sierpniu była niższa o 14.3 mln PLN od wartości rynku
w porównywalnym analogicznym okresem ubiegłego roku. Dla jednego segmentu został zanotowany wzrost wartości sprzedaży. Segment leków refundowanych spadł o 91.4 mln PLN, segment recept pełnopłatnych spadł o 5.6 mln PLN, a segment sprzedaży odręcznej wzrósł o 82.6 mln PLN. W porównaniu do lipca 2020 sprzedaż całego rynku spadła o 122.2 mln PLN. Dla jednego segmentu został zanotowany wzrost wartości sprzedaży. Sprzedaż leków refundowanych spadła o 115 mln PLN, sprzedaż leków pełnopłatnych spadła o 42.5 mln PLN,
a sprzedaż odręczna zwiększyła się o 38.6 mln PLN.

Prognoza rynku aptecznego na rok 2020 zakłada, iż wartość sprzedaży na koniec roku wyniesie 37.1 mld PLN
i będzie niższa o 0.1% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2019 roku. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2020 roku wyniesie 9.3 mld PLN, tj. o 1.7% mniej od wartości refundacji za poprzedni rok.

Średnia cena* produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w sierpniu 2020 r. wyniosła 22.7 PLN i spadła
o 0.5% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2019 r. cena wzrosła o 4.6%. W porównaniu do lipca 2020 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych spadła o 0.4%, dla leków pełnopłatnych wzrosła o 1.2%, a w sprzedaży odręcznej wzrosła o 0.7%. W porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych wzrosła o 3.1%, dla leków pełnopłatnych wzrosła o 7.9%, a w sprzedaży odręcznej wzrosła o 5.2%.

Średnia marża apteczna w sierpniu 2020 r. wyniosła 25.3% i wzrosła o 1.7% w porównaniu z analogicznym okresem w 2019 roku, a w porównaniu do lipca 2020 r. średnia marża zwiększyła się o 3.7%.

*Obliczona średnia cena odnosi się do produktów skategoryzowanych i uwzględnionych w bazie danych aptecznych PEX PharmaSequence i Kamsoft (Omnibus) – stanowią 97% obrotu aptecznego. Przy obliczeniu ceny transakcje są klasyfikowana na podstawie kategorii odpłatności zarejestrowanej w programie aptecznym podczas sprzedaży produktu.

Opracowała: Marta Mazurek

Podsumowanie rynku aptecznego za sierpień 2020 – do pobrania (format .pdf)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski