Globalna Federacja Samoopieki. Zaproszenie do wzięcia udziału w ankiecie

Szanowni Państwo,

zapraszamy do uczestnictwa w badaniu ankietowym zorganizowanym przez Globalną Federację Samoopieki (Global Self-Care Federation – https://www.selfcarefederation.org/). Ankieta jest dedykowana dla specjalistów z zakresu ochrony zdrowia (lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów) https://www.surveymonkey.com/r/H829VLN.

Wyniki ankiety zostaną uwzględnione w procesie badawczym mającym na celu opracowanie kolejnego Wskaźnika Gotowości do Samoopieki GSCF. Federacja podjęła się realizacji projektu Wskaźnika w ramach trzyletniego Planu Współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia. Wskaźnik Gotowości do Samoopieki ma na celu zidentyfikowanie i omówienie krytycznych czynników warunkujących „gotowość do samoopieki” w systemie opieki zdrowotnej i będzie stanowić miarę wybranych systemów krajowych, podkreślając istniejące postępy i wskazując możliwości poprawy.

GSCF uważa farmaceutów za kluczową grupę zawodową w społeczności pacjentów, zauważając, że bardzo często to farmaceuci doradzają pacjentom w zakresie możliwości samodzielnej opieki. Ze względu na rosnące znaczenie samoleczenia oraz znaczenie obserwacji farmaceutów w tym zakresie gorąco zachęcamy do wypełnienia tej ankiety.

Więcej informacji na temt incjatywy dostępnych jest tutaj.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski