Wzory komunikatów elektronicznych wymiany danych pomiędzy aptekami a NFZ (wersja 2.8)

Ministerstwo Zdrowia przekazało poniższe wzory elektronicznych komunikatów wymiany danych (wersja 2.8):

  1. Wzór komunikatu elektronicznego, o którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2017 poz. 1844 z późn. zm), zwanej dalej „ustawą o refundacji”, określa załącznik nr 1.
  2. Wzór komunikatu zwrotnego, o którym mowa w art. 45b ust 1 pkt 1 ustawy o refundacji, określa załącznik nr 2.
  3. Wzór projektu zestawienia zbiorczego recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne objęte refundacją na podstawie zaakceptowanych recept, zwany dalej „projektem zestawienia zbiorczego”, o którym mowa w art. 45b ust 1 pkt 2 ustawy o refundacji, określa załącznik nr 3.
  4. Wzór komunikatu elektronicznego zawierającego uzgodnione zestawienie zbiorcze, o którym mowa w art. 45b ust 3, określa załącznik nr 4.

Załączniki do pobrania.

Źródło: MZ

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski