Komunikat NIA w sprawie ważnych wyroków NSA ws. 1%

W dniu 11 sierpnia 2020 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał dwa wyroki w sprawach o sygn.: II GSK 3573/17 oraz II GSK 4336/17, dotyczących stosowania przepisów o tzw. 1%.

W obu sprawach spór dotyczył zagadnienia, czy w wyniku połączenia spółek na spółkę przejmującą przechodzą zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych posiadanych przez spółkę przejmowaną, w sytuacji, gdy spółka przejmująca przekracza limity, o których mowa w art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy –Prawo farmaceutyczne.

W obu sprawach Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że nie doszło do przejścia zezwoleń z uwagi na normę art. 99 ust. 3 pkt 3 oraz art. 101 pkt 4 ustawy – Prawo farmaceutyczne.

Od wyroków spółka prowadząca sieć aptek wniosła skargi kasacyjne, które Naczelny Sąd Administracyjny oddalił.

Poniżej pełna treść komunikatu Naczelnej Izby Aptekarskiej

Komunikat do pobrania

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski