PEX PharmaSequence – Podsumowanie rynku aptecznego za czerwiec 2020

PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za czerwiec 2020

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w czerwcu 2020 wyniosła 195 tys. PLN i była o 8.3% wyższa od sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2657.3 mln PLN i była niższa o 6.6% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w czerwcu 2020 zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla jednego segmentu. Dla produktów refundowanych sprzedaż spadła o 0.9%, dla produktów pełnopłatnych sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 1.8%, a dla produktów w sprzedaży odręcznej sprzedaż spadła o 6.5%. Całkowita sprzedaż statystycznej apteki spadła o 2.5%. W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż statystycznej apteki zwiększyła się we wszystkich analizowanych segmentach. Leki refundowane zanotowały wzrost o 8.9%, leki pełnopłatne wzrost o 12%, a w segmencie sprzedaży odręcznej sprzedaż była wyższa o 6%.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w czerwcu była niższa o 186.7 mln PLN od wartości rynku
w porównywalnym analogicznym okresem ubiegłego roku. We wszystkich segmentach został zanotowany spadek wartości sprzedaży. Segment leków refundowanych spadł o 49.7 mln PLN, segment recept pełnopłatnych spadł o 15.5 mln PLN, a segment sprzedaży odręcznej spadł o 123.2 mln PLN. W porównaniu do maja 2020 sprzedaż całego rynku wzrosła o 204.8 mln PLN. We wszystkich segmentach został zanotowany wzrost wartości sprzedaży. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 77 mln PLN, sprzedaż leków pełnopłatnych wzrosła o 67.7 mln PLN, a sprzedaż odręczna zwiększyła się o 60.2 mln PLN.

Prognoza rynku aptecznego na rok 2020 zakłada, iż wartość sprzedaży na koniec roku wyniesie 37.2 mld PLN
i będzie wyższa o 0.1% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2019 roku. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2020 roku wyniesie 9.4 mld PLN, tj. o 0.5% mniej od wartości refundacji za poprzedni rok.

Średnia cena* produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w czerwcu 2020 r. wyniosła 22.9 PLN i wzrosła
o 0.2% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2019 r. cena wzrosła o 6.9%. W porównaniu do maja 2020 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych wzrosła o 0.3%, dla leków pełnopłatnych wzrosła o 0.9%, a w sprzedaży odręcznej spadła o 0.8%. W porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych wzrosła o 2.6%, dla leków pełnopłatnych wzrosła o 8.3%, a w sprzedaży odręcznej wzrosła o 6.3%.

Średnia marża apteczna w czerwcu 2020 r. wyniosła 24.5% i spadła o 0.9% w porównaniu z analogicznym okresem w 2019 roku, a w porównaniu do maja 2020 r. średnia marża zwiększyła się o 3.2%.

*Obliczona średnia cena odnosi się do produktów skategoryzowanych i uwzględnionych w bazie danych aptecznych PEX PharmaSequence i Kamsoft (Omnibus) – stanowią 97% obrotu aptecznego. Przy obliczeniu ceny transakcje są klasyfikowana na podstawie kategorii odpłatności zarejestrowanej w programie aptecznym podczas sprzedaży produktu.

Opracowała: Marta Mazurek

Podsumowanie rynku aptecznego za czerwiec 2020 – do pobrania (format .pdf)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski