Komunikat NIA w sprawie nielegalnego pozyskiwania danych z Platformy P1 przez sieć aptek GEMINI

W związku z artykułem opublikowanym w serwisie gazetaprawna.pl, Naczelna Izba Aptekarska pragnie wyrazić głęboki sprzeciw wobec działań podjętych przez spółkę Gemini, polegających, jak wskazują autorzy artykułu, na nieuprawnionym pobieraniu danych o stanie zdrowia polskich pacjentów a następnie poddawaniu tychże pacjentów procesom profilowania.

Należy wskazać, że system P1 z którego pobierane są wspomniane informacje zawiera wrażliwe dane medyczne pacjentów m.in. dostęp do e-recept, na podstawie których można tworzyć opis stanu zdrowia chorych zwykle objęty tajemnicą lekarską i aptekarską. Także  Ministerstwo Zdrowia  sprzeciwia się opisanym w przedmiotowym artykule praktykom, kierując zawiadomienie  do prokuratury oraz jednostki zajmującej się walką z cyberprzestępczością.

Działania podjęte przez sieć aptek Gemini podważają zaufanie do aptek oraz farmaceutów. Podkreślenia również wymaga, że wdrożenie e-recepty odbywało się przy dużym zaangażowaniu aptekarzy z całej Polski, z ogromną korzyścią la polskich chorych a praktyki stosowane przez sieć Gemini niwelują trud tej ogromnej pracy.

Szczególne oburzenie Naczelnej Izby Aptekarskiej wzbudza zwłaszcza inicjatywa-konkurs zorganizowany przez wspomnianą sieć aptek, która w zamian za zachęcanie pacjentów do rezerwowania leków z e-recept za pomocą aplikacji receptagemini.pl, oferuje farmaceutom bon żywieniowy do restauracji. Powyższe działanie jest co najmniej  poniżające dla osób wykonujących zawód zaufania publicznego, jakimi są farmaceuci. Pokazuje jednocześnie metody jakimi posługuje się spółka aby pozyskać wrażliwe dane.

Opisane działania sieci godzą w wizerunek farmaceuty, dlatego Naczelna Izba Aptekarska oraz członkowie samorządu aptekarskiego apelują do przedstawicieli rządu o podjęcie działań, których celem będzie ukrócenie nieetycznych praktyk godzących w dobre imię farmaceutów, a tym samym szkodzącym pacjentom. Ponadto Naczelna Izba Aptekarska wnosi do wszystkich organów o zainteresowanie się przedmiotowym problemem oraz o podjęcie skutecznych działań eliminujących opisaną patologię.

Załącznik:
Korespondencja dotycząca konkursu organizowanego przez sieć aptek Gemini.

Podziel się !
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski