PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za maj 2020

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w maju 2020 wyniosła 180 tys. PLN i była o 11.8% niższa od sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2452.5 mln PLN i była niższa o 17.4% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w maju 2020 spadła dla wszystkich segmentów względem analogicznego okresu poprzedniego roku. Dla produktów refundowanych sprzedaż spadła o 13.8%, dla produktów pełnopłatnych sprzedaż statystycznej apteki spadła o 13.2%, a dla produktów w sprzedaży odręcznej sprzedaż spadła o 13.6%. Całkowita sprzedaż statystycznej apteki spadła o 13.5%. W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż statystycznej apteki spadła dla wszystkich analizowanych segmentów. Leki refundowane zanotowały spadek o 7.8%, leki pełnopłatne spadek o 4.7%, a w segmencie sprzedaży odręcznej sprzedaż była niższa o 18.2%.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w maju była niższa o 517.1 mln PLN od wartości rynku w porównywalnym analogicznym okresem ubiegłego roku. We wszystkich segmentach został zanotowany spadek wartości sprzedaży. Segment leków refundowanych spadł o 187.1 mln PLN, segment recept pełnopłatnych spadł o 116.4 mln PLN, a segment sprzedaży odręcznej spadł o 213.7 mln PLN. W porównaniu do kwietnia 2020 sprzedaż całego rynku spadła o 332.9 mln PLN. We wszystkich segmentach został zanotowany spadek wartości sprzedaży. Sprzedaż leków refundowanych spadła o 75.4 mln PLN, sprzedaż leków pełnopłatnych spadła o 29.2 mln PLN, a sprzedaż odręczna spadła o 225.5 mln PLN.

Prognoza rynku aptecznego na rok 2020 zakłada, iż wartość sprzedaży na koniec roku wyniesie 37.3 mld PLN i będzie wyższa o 0.3% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2019 roku. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2020 roku wyniesie 9.5 mld PLN, tj. o 0.5% mniej od wartości refundacji za poprzedni rok.

Średnia cena* produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w maju 2020 r. wyniosła 22.8 PLN i wzrosła o 2.6% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2019 r. cena wzrosła o 5.7%. W porównaniu do kwietnia 2020 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych wzrosła o 0.3%, dla leków pełnopłatnych wzrosła o 2.9%, a w sprzedaży odręcznej wzrosła o 2.6%.W porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych wzrosła o 3%, dla leków pełnopłatnych  wzrosła o 8%, a w sprzedaży odręcznej wzrosła o 5.6%.

Średnia marża apteczna w maju 2020 r. wyniosła 23.7% i spadła o 2.2% w porównaniu z analogicznym okresem w 2019 roku, a w porównaniu do kwietnia 2020 r. średnia marża zmniejszyła się o 3.3%.

*Obliczona średnia cena odnosi się do produktów skategoryzowanych i uwzględnionych w bazie danych aptecznych PEX PharmaSequence i Kamsoft (Omnibus) – stanowią 97% obrotu aptecznego. Przy obliczeniu ceny transakcje są klasyfikowana na podstawie kategorii odpłatności zarejestrowanej w programie aptecznym podczas sprzedaży produktu.

Opracowała: Marta Mazurek

Podsumowanie rynku aptecznego za maj 2020 – do pobrania (format .pdf)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski